Dette melder Tine.

Dette er et viktig tiltak som bringer Tine nærmere målet om kun å bruke fornybar energi innen 2030.

Tafjord Kraftvarme har lagt rørledningen fra deres avfallsforbrenningsanlegg i Breivika og de ti kilometrene inn til Ålesund sentrum. Vannet inn til meieriet holder 99 grader og går gjennom varmevekslere for å regulere temperaturen og ta vare på energien.

Fra fossil gass til fornybar fjernvarme

Meieriet i Ålesund har nylig avsluttet et større prosjekt der de har tatt i bruk fjernvarme til kritiske prosesser på vaskestasjoner og melkepasteurer. Det betyr å erstatte bruk av fossil gass med fjernvarme og dermed redusere utslippene med nesten 500 tonn CO2-ekvivalenter. Ca. 2,4 GWh flyttes fra fossil gass til fjernvarme som er en fornybar ressurs. Norsk Energi har nylig gjort beregninger og effekten ser ut til å stemme. Enova fant prosjektet så interessant at de ga 45 % tilskudd til dette under støtteprogrammet “Fullskala innovativ energi- og klimateknologi”. 

- Dette er et steg i riktig retning, men jeg tror det er starten på noe større, sier meierisjef Jan Heggem.

Stort potensial for enda større bruk av fjernvarme

- Kapasiteten til fjernvarmeanlegget er så stor at vi nå vil ta skrittet videre til å benytte fjernvarme også til å omfatte forvarming av de to største pasteurene våre i UHT-produksjonen. UHT betyr Ultra High Temperatur (143 grader), og denne varmebehandlingen brukes til de langtidsholdbare produktene så som sauser og iskaffe. Dermed blir gevinsten i forhold til CO2-ekvivalenter og redusert gassbehov enda større, sier Jan Heggem.

Unngår å belaste strømnettet

Norsk Fjernvarme sier det er en spesielt god løsning å bruke fjernvarme på denne måten fordi de lokale energiressursene i Ålesund nyttes ut og belastningen på strømnettet blir tilsvarende mindre. 

- Dersom meieriet i Ålesund skulle erstattet gass med el for å redusere utslippene, ville det belastet strømnettet. Etter hvert som stadig flere går over til el-biler øker belastningen på strømnettet, og slike løsninger syns jeg er et eksempel for andre bedrifter også. Jeg tror det er muligheter her som ikke er utnyttet, ikke bare i Ålesund, men i hele Norge, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme til tine.no.

Ta vare på energien hele året

For Tine og Tafjord Kraftvarme er dette et vinn-vinn-prosjekt. Tafjord Kraftvarme har lagt inn fjernvarmerør med god kapasitet både for varmepumper og videre satsing på fjernvarme. 

- I og med at Tine bruker jevnt over mye energi året rundt, har Tafjord Kraftvarme en stabil kunde som kan ta unna mye energi også i sommerhalvåret, når behovet for oppvarming til bygg i andre deler av byen er på det laveste. For Tafjord Kraftvarme er det veldig positivt at dette prosjektet reduserer klimagassutslippene hos Tine, noe vi gjerne er med å bygge videre på. Vi håper å få til flere gode prosjekter også andre plasser, sier Sondre Kvalem Seljelid i Tafjord Kraftvarme.