Dette melder Equinor. 

– Equinor ønsker å være en pålitelig energipartner for Polen og støtte landets energiomstilling. Vi bygger ut fornybar energi på land og til havs, i tillegg til gassforsyninger gjennom rørledningen Baltic Pipe, sier Michał Jerzy Kołodziejczyk, Equinors landsjef i Polen.

Zagórzyca har en kapasitet på 60 MW og ligger i Damnica nord i Polen. Anlegget ble utviklet og skal drives av den polske fornybarprodusenten Wento, Equinors heleide datterselskap. Equinor kjøpte Wento og selskapets portefølje av solenergiprosjekter med en kapasitet på 1,6 GW i 2021. To år etter oppkjøpet er to solkraftanlegg i Polen ferdigstilt, og ett er under bygging.

– I dag 23. juni innvier vi vårt andre solkraftanlegg, Zagórzyca, og fordobler solenergikapasiteten i Polen til rundt 120 MW. Vårt første anlegg, Stępień, er allerede i kommersiell produksjon, og et annet, Lipno, vil bli satt i drift i 2024. Vi modner også fram andre muligheter innen landbasert fornybar energi og batterilagring i Polen, i tråd med vår markedsdrevne kraftproduksjonsstrategi, sier Olav Kolbeinstveit, Equinors fornybardirektør for landbasert virksomhet og markeder.

Zagórzyca skal være i drift i 30 år, og vil produsere rundt 61 GWh kraft årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til 31.000 polske husstander.

Equinors heleide tradingselskap Danske Commodities får ansvaret for å markedsføre og bringe strømmen fra Zagórzyca til det polske kraftmarkedet.

Rundt 500 personer har vært involvert i byggingen av Zagórzyca, som består av 111.000 solcellepaneler på et område på rundt 55 hektar.

– Ved å bruke lokale leverandører bidrar vi til å bygge opp kunnskap og kompetanse innen solenergiutbygginger i polsk leverandørindustri, sier Wojciech Cetnarski, konsernsjef for Wento.