Solkraftverket er blant de første som NVE tildeler konsesjon. NVE har lagt vekt på at solkraftverket vil være nyttig for NVE og andre myndigheter, nettselskap m.fl. til å høste erfaring fra bygging og drift av denne type anlegg. Tiltaket er lokalisert i et område som over lengre tid har vært benyttet til lager og industri.

Anlegget befinner seg i et område som er utsatt for flom. NVE har besluttet at det ikke kan installeres solcelleinstallasjoner i de mest flomutsatte områdene, med mindre konsesjonær gjennomfører ytterligere risikoreduserende tiltak som ikke medfører økt risiko for tredjepart.