- Det viser at de som jobber i byggsektoren uansett ønsker å bidra til en mer bærekraftig sektor og å lære mer for å få det til, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Så langt i 2020 har Grønn Byggallianse fått 45 nye medlemmer. Både arkitekter, produsenter, ingeniører, kommuner, entreprenører og eiendomsutviklere har sluttet seg til interesseorganisasjonen for bærekraft i bygg- og eiendomssektoren, melder Grønn Byggallianse.

- Alle som melder seg inn slutter seg tilformålet vårt om å jobbe for at bærekraft blir det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren. At så mange velger å gjøre dette til tross for den usikkerheten som har preget 2020, viser at mange uansett ønsker å bidra til nødvendig omstilling. Næringsaktører ser nok også at kunnskap om bærekraft er nødvendig for å være en del av fremtidens marked, sier Bramslev.

Vil styrke samarbeidet med andre aktører

Nylig kunne hun ønske Hydro hjertelig velkommen som medlem nr. 300 i Grønn Byggallianse. Leder for Hydros byggsystemer i Norden, Gøte Nordh, mener at den globale pandemien faktisk har økt oppmerksomheten rundt bærekraftige løsninger.

- Studier viser at en stor andel forbrukere er mer opptatt av miljøet nå, som følge av covid-19-situasjonen. I tillegg har pandemien gjort at flere har oppdaget at det er mulig å endre etablerte mønstre, for eksempel for reiser, ved å gjennomføre flere møter digitalt. Det påvirker bevisstheten om hva som er mulig å få til rundt bærekraft, sier han.

Nordh forteller at samarbeid i bransjen var motivasjonen for å bli medlem i Grønn Byggallianse.- Vi tror byggsektoren i Norge har stort potensial for å forbedre bærekraften i både nybygg og eksisterende bygg. Vi ønsker å jobbe aktivt med andre aktører for å oppnå dette, sier han.

Hydros aluminiumsfasader er å se på flere signaturbygg i Norge. Selskapets viktigste bærekraftambisjon er å redusere CO2-utslippene fra egen virksomhet med 30 prosent innen 2030. I tillegg vil Hydro bidra til at deres kunder oppnår sine bærekraftambisjoner gjennom valg av grønne materialer, som resirkulert, lavkarbon aluminium.

Økt behov for kompetanse om bærekraft

Som medlem i Grønn Byggallianse får man blant annet tilgang til et nettverk for å dele erfaringer og kompetanseheving gjennom kurs og veiledning. - Behovet for kunnskap om hvordan man kan bidra til en mer bærekraftig utvikling øker. Jeg tror dette er en viktig årsak til at vi ser en økt medlemstilslutning, sier Bramslev fra Grønn Byggallianse.

- Vi ønsker å jobbe aktivt med andre aktører for å oppnå dette, sier Gøte Nordh i Hydro, som nylig meldte seg inn i Grønn Byggallianse.