- Statnett har gitt en situasjonsbeskrivelse av kapasitetsforholdene i strømnettet, for å øke vår forståelse av den reelle situasjonen. Statnett gav også en grundig gjennomgang av flere tiltak som skal bidra til at tilknytningsplikten overholdes, sier direktør for RME, Tore Langset i følge nve.no. 

Generelt er det kapasitet i transmisjonsnettet til å tilknytte vanlig forbruk under 5 MW. I store deler av landet er det imidlertid utfordrende å knytte til stort forbruk. RME er tilfreds med at Statnett nå vurderer i flere deler av landet, å iverksette tiltak som gjør det mulig å tilknytte flere store kunder.

- Statnett skal gjennomfører flere digitaliseringsprosjekter hvor de skal sammenstille og analysere data fra blant annet sensorer i kraftsystemet. Da kan de bedre se hvor det er kapasitet til å tilknytte forbruk, sier Langset.  

Det er i dag mangelfull oversikt over alle de som ønsker tilknytning. Statnett informerte om at hele bransjen nå jobber med å lage et nasjonalt tilknytningsregister som skal holde orden på alle som ønsker å koble seg til nettet. Dette er et samarbeid mellom nettselskaper og gjøres gjennom Elbits.

Følger situasjonen over tid

- RME og Statnett har en felles forståelse av kapasitetssituasjonen og at denne er dynamisk. Vi ble derfor enige om å ha jevnlige oppfølgingsmøter, sier Langset.