Dette melder Energinet.

Avtalen med tyske 50Hertz og Energinet er det første gjennombruddet for å knytte de to danske energiøyene til andre land. Forbindelser til nabolandene er helt avgjørende for at energiøyer er en god idé, både økonomisk og for den grønne omstillingen.

 

– Hvis vi skal lykkes med den massive utbyggingen av havvind, er det helt avgjørende at det skjer et markant gearskifte. Et gearskifte fra nasjonal utbygging med enkelte vindmølleparker til energiøyer, sier Thomas Egebo, CEO i Energinet.

– Havene rundt oss er av sentral betydning for Europas energifremtid. Sammen med våre pålitelige partnere i Energinet ønsker vi å igangsette et nytt innovativt prosjekt for energiomstilling og klimabeskyttelse. Med dette prosjektet gjør vi ikke kun teknologiske fremskritt. Sammen med politiske beslutningstakere og havvindindustrien er vi nødt til finne nye måter for hvordan vi skal kunne regulere den transnasjonale bruken og prisen på den produserte strømmen, sier Stefan Kapferer, CEO i 50 Hertz.

Tidspress for verdens to første energiøyer

Et stort flertall av det danske Folketinget har inngått en avtale om å plassere to energiøyer i danske farvann innen 2030. En i Nordsjøen, som vil bli en kunstig øykonstruksjon eller plattform, og en i Østersjøen med Bornholm som et sentralt knutepunkt for oppsamling, omforming og videreforsendelse av strøm fra havvindparker til Sjælland og andre land som for eksempel Tyskland.

Det er dermed mindre en ti år til deadline for anleggsprosjekter med store og kompliserte eltransmisjonsanlegg, øykonstruksjoner eller plattformer på havet, utenlandsforbindelser og havvindparker i GW-størrelsen. Samlet sett blir dette danmarkhistoriens største infrastrukturprosjekt.

– Ingen tvil om at vi får det meget travelt med å få til dette innen 2030, sier Thomas Egebo. – Men det er også nødvendig at hastigheten og takten i utbyggingen settes markant opp, hvis Europa skal nå målet om 60 GW havvind i 2030 og hele 300 GW i 2050. Derfor er det også både gledelig og nødvendig at vi allerede nå er i mål med den første og helt konkrete samarbeidsavtalen om forberedelser til å forbinde energiøyen Bornholm med flere land.

 

  Energiøyer i Danmark

- En energiøy er et samlingsted for store mengder energi fra havvind. Fra energiøyene omformes og videresendes energien til flere land.
- Energiøyen i Østersjøen, er Bornholm. Den skal med tilknyttede havvindparker levere 2 GW innen 2030.
- Energiøyen i Nordsjøen blir en kunstig øykonstruksjon eller plattform, og skal med tilknyttede havvindmølleparker levere 3 GW i 2030 og bygges ut til en kapasitet på 10 GW.
- De to energiøyene skal være etablert i 2030, hvor de skal levere 5 GW effekt, nok til det årlige elforbruket i 5 millioner danske husstander.  

  Kilde: Energinet