Dette melder Betonmast. 

På Veum utenfor Fredrikstad er Betonmast Eiendom i gang med realiseringen av et stort utbyggingsprosjekt, Veum Hageby. Prosjektet oppføres på den gamle tomten til nedlagte Veum sykehus, og i den forbindelse skal en rekke bygninger rives. Det er estimert en samlet rivningsmasse på 20.000 m2.

Byggematerialer egnet for ombruk

– En ombrukskartlegging i forkant av riveprosjektet viste at det fantes flere byggematerialer som kunne egne seg for ombruk, deriblant teglstein. Vi valgte derfor å forfølge denne muligheten og med støtte fra Enova engasjerte vi Multiconsult som i samarbeid med HØINE og Sweco utarbeidet en mulighetsstudie for ombruk av teglsteinen. Nå ser vi allerede konkrete resultater, sier prosjektsjef Øystein Østermann i Betonmast Eiendom.

Konkret miljøtiltak

– Til nå har vi sendt ca. 1 340 m2 mursteinsmasser til mottak og foredling, og som i regi av HØINE vil få nytt liv i nye byggeprosjekter. Dette er et godt eksempel på et konkret miljøtiltak som er med på å redusere avfall og utslipp fra bransjen vår, sier Østermann.

OBOS tester ombruk

Blant prosjektene som har tatt i bruk ombruksteglet fra Veum er OBOS sitt prosjekt ved Fornebu, Felleshuset på Nansenløkka.

– Vi er nesten avhengig av større grad av ombruk skal vi nå klimamålene, så derfor er vi veldig positive til denne type tiltak, sier prosjektleder Christian Myklebost i OBOS.

– På Nansenløkka tester vi ut steinen på en mindre del av prosjektet. Målet er at vi skal bli trygge nok på ombruk til at vi kan rulle dette ut i større skala, forklarer Myklebost.

Kunnskap og tillit gir ombruk i praksis

– Vi er veldig glade for at vår sirkulære verdikjede – fra avfall til byggeklare teglprodukter – bidrar til å gi nytt liv til Veum-steinen. Gjennom mulighetsstudiet fikk vi den nødvendige dokumentasjonen, som både kvantifiserer og kvalitetssikrer materialet. Vår erfaring er at kunnskap om og tillit til råvarens egenskaper er nøkkelen for å lykkes med ombruk i praksis, sier Jorunn Tyssø, daglig leder i HØINE AS.

Ombrukskartlegging før riving på Veum Park viste at flere byggematerialer kunne egne seg for ombruk, deriblant teglstein. – Nå ser vi allerede konkrete resultater, sier prosjektsjef Øystein Østermann i Betonmast Eiendom. Foto: Betonmast
Ombrukskartlegging før riving på Veum Park viste at flere byggematerialer kunne egne seg for ombruk, deriblant teglstein. – Nå ser vi allerede konkrete resultater, sier prosjektsjef Øystein Østermann i Betonmast Eiendom. Foto: Betonmast

Ambisiøs miljøstrategi – ressursbruken reduseres

Betonmast Eiendom er del av Betonmast-konsernet. Betonmast har en ambisiøs miljøstrategi, hvor ett av hovedmålene er å kutte klimagassutslippene fra konsernets byggeaktiviteter med 65 prosent innen 2030. Ombruk av byggematerialer er en viktig del av arbeidet med å få ned ressursbruken, og dermed utslippene.

Teglstein egnet for ombruk

I Norge deponeres det årlig omtrent 50.000 tonn teglstein, samtidig som det brukes 40.000 tonn ny stein, ifølge rapporten til Multiconsult. Det betyr at Norge nærmest kunne vært selvforsynt med teglstein. Potensialet for ombruk av tegl er derfor stort, noe den egner seg godt for blant annet på grunn av dens robusthet samt generalitet i form og størrelse.

– Teglsteinens høye økonomiske og miljømessige produksjonskostnader, samt en lang levetid, gjør den til et godt egnet materiale for ombruk. Ved ombruk spares også naturen for uttak av leire til produksjon av ny teglstein, sier Østermann.