Dette melder Rockwool.

De er i dag den eneste isolasjonsprodusenten som kan tilby kundene en total gjenbruksordning der produktene smeltes om til hvilke som helst nye produkter.

Det er store miljø- og samfunnsmessige gevinster med å øke gjenbruken av byggematerialer. Nå tar Rockwool grep mot den store mengden avfall som går til deponi i byggebransjen. Som første i Norge lanserer de et resirkuleringsprogram for både gammel og ny steinull, Rockcycle. I samarbeid med miljø- og gjenvinningsbedrifter tar de tilbake gammel og gjenværende isolasjon fra store byggeprosjekter. Den innsamlede steinullen blir sortert, kontrollert og til slutt brukt til å produsere ny isolasjon på fabrikken i Moss.

Produktene er sirkulære. Steinullen bevarer samme høye kvalitet og ytelse uansett hvor mange ganger den resirkuleres og smeltes ned for å bli til nye produkter. Ved å ta tilbake steinull fra byggeplasser som kjøper Rockwools produkter, utnyttes materialets unike egenskaper til å gjøre en viktig forskjell for miljøet ettersom det minsker deponi og erstatter utvinning og transport av nye råmaterialer.

Bedre miljøsertifiseringer

Med Rockcycle og Rockwools returgaranti får kundene en klar konkurransefordel og vil stille sterkere i kampen om nye oppdrag og anbud. Flere miljøsertifiseringer, som BREEAM og LEED, krediterer prosjekter, som stiller krav i anbudet til bruk av materialer som kan gjenvinnes i stedet for å ende opp på deponi. Dette er faktorer byggeprosjekter i høyere grad blir målt på, både med tanke på finansiering, men også for kjøp og utleie.

RockcyleFoto_Rockwool.jpg
Foto: Rockwool

– Miljøsertifisering av byggeprosjektet blir stadig viktigere for aktører i byggebransjen fordi flere og flere byggherrer stiller krav til leverandørene sine om dokumentasjon på at de arbeider bærekraftig. Derfor har vi sikret at selskaper som benytter seg av Rockcycle også oppnår bedre miljøsertifisering, sier Torkel Wæringsaasen, marketingsjef i Rockwool Norge.

Byggebransjen får dessuten stadig strengere krav til avfallshåndtering. Fra 2023 øker kravet til sortering og gjenbruk av materialer, både i forbindelse med nybygg og ved renovering, til 70 prosent. Samtidig vil det bli stilt krav om at det skal velges produkter som er egnet for gjenbruk og materialgjenvinning. Det vil også bli pålagt, hvor det er praktisk og økonomisk mulig, at bygg skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for demontering senere (Byggteknisk forskrift, TEK 17, § 9-5).

Tar ansvar for en bærekraftig byggebransje

– Bygg og anleggsektoren står for 29 prosent av alt avfall i Norge, noe som gjør sektoren til den største produsenten av avfall i landet. Av dette går 25 prosent til deponi. Her mener vi at bransjen har mye å gå på. Rockwool tar ansvar for en bærekraftig byggebransje og har i over 20 år arbeidet for økt gjenbruk av byggematerialer, sier Wæringsaasen. – Vi mener at den nye returordningen kan spille en viktig rolle for en mer sirkulær byggebransje. Systemet sikrer at steinullen som kommer i retur til fabrikken vår i Moss, blir brukt direkte til produksjon av ny isolering. Ikke bare reduserer ordningen mengden byggeavfall i miljøet, den reduserer også forbruket av råmaterialer, sier Wæringsaasen.