Gipling, som hadde sin første arbeidsdag i ny jobb 3. januar, kommer fra stillingen som rådgiver i kommunal- og forvaltningskomiteen for Frps stortingsgruppe, melder Norsk Fjernvarme.

- Jeg føler meg privilegert som har hatt en spennende jobb på Stortinget i en av komiteene som har bredest saksfelt. Etter godt over seks år i jobben var det likevel tid for å gjøre noe annet og da var jeg ikke i tvil om at energipolitikk var det jeg ville jobbe med framover, sier Gipling.

Daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg, er godt fornøyd med å få Gipling med på laget.

- Arbeidet med rammevilkår er en svært viktig del av den jobben vi gjør for våre medlemmer og der har Oda med seg verdifull kompetanse og erfaring, sier Tomren-Berg og understreker at Gipling allerede er godt i gang med å sette seg inn i bransjen.

– I en vinter med uvanlig høye energipriser er energipoitikken helt på toppen av den politiske dagsorden, så Oda kunne vanskelig kommet inn i næringen på et mer spennende tidspunkt, smiler Tomren-Berg.

- Jeg er god på de politiske prosessene, interessene og dragkampene, men fagfeltet vil det ta litt tid å lære seg. Ja, man blir nok aldri helt utlært, sier Gipling, som likevel allerede ser store muligheter i å tilrettelegge for god infrastruktur for fornybar energi framover.

- En stor del av jobben blir å formidle relevant kunnskap både til folkevalgte og i debattflatene. Det hjelper ikke å sitte på informasjon om man ikke er flink til å dele den eller pakke den inn på en klok måte, sier Gipling.