– Romvarme som energibærer betyr at fjernvarmen til radiatorer, eller gulvvarmen i leiligheten, også benyttes til å varme varmt forbruksvann i hver leilighet, sier salgsansvarlig Petter Hagen. – Det tekniske skapet erstatter dermed varmtvannsberederen i leiligheten eller sentralt i bygget, frigjør plass og forenkler rørinstallasjoner.

 

– En annen fordel med momentan produksjon av varmt forbruksvann, er at beboeren ikke vil gå tom for varmt vann, noe som kan skje med en tradisjonell berederløsning, sier Hagen.

– Ved å produsere varmt tappevann nær forbruksstedet, fremfor sentralt i bygget, reduseres faren for utvikling av legionellabakterier. Løsningen gjør det også enklere å fordele faktiske kostnader både for vann, varme og varmtvannsforbruk ned på hver leilighet, sier Hagen.

Trerørsløsninger basert på varmtvannssirkulasjon (VVC) har blitt populære de siste årene. Flere fjernvarmeselskaper har etterspurt løsninger basert på romvarme i stedet, og Statkraft Varme har laget en egen veileder som beskriver slike løsninger.

– Den var utgangspunktet for skapene vi har utviklet. Romvarme gir lavere retur og mindre varmetap, sier Jan Raanes, fagsjef vannbårne systemer i ABK-Qviller avdeling Tønsberg. Den gir også enklere vannbehandling enn VVC-løsninger.

Har lært av problemanlegg

Han har designet de nye tekniske skapene, og utgangspunktet var at de skal:
• Gi lav returtemperatur
• Ha stabil drift uavhengig av andre leiligheter
• Gi minimal støy
• Ha kortest mulig føringsvei på varme rør, og best mulig isolasjon
• Ha mulighet for å unngå varmesmitte
• Gjøre det mulig å fylle og innregulere leilighetenes varmekrets før primærnettet tilkobles
• Oppfylle regelverk og ikke bryte med anvisninger fra komponentleverandører

– Jeg har vært borti mange problemanlegg opp gjennom årene, og har bare tatt med de beste funksjonene i disse skapene, sier Raanes.

Tre kombinasjoner

Skapene finnes i flere varianter, alt etter leilighetenes behov for romvarme. Enten som ren gulvvarmefordeler, eller som kombinasjoner av radiatorer og gulvvarme på bad.

– Og med momentanveksler for varmt forbruksvann. Den kjøper vi ferdig fra en dansk produsent, sier Raanes.

– De selger tusenvis av den i Danmark hvert år, så vi vet at den er driftssikker som tusan, sier salgsansvarlig Petter Hagen som har bidratt i produktutviklingen.

Andre komponenter holder også høy kvalitet. Skapene baserer seg på 70°C turtemperatur, og kan levere varme mellom 20 og 60°C. Rør med høy temperatur er veldig godt isolerte fra fabrikk. Det er mulig å sette inn en isolerende plate for å hindre varmesmitte inne i skapet.

Testet på labben

En intern sirkulasjonspumpe for varmeanlegget sørger for stabil drift, enten varmen går til gulvvarme eller radiatorer.

– Uten pumpen ville det ha blitt ustabilt – det ser jeg på lab-tester, sier Raanes. Etter å ha laget en prototype, har han nemlig testet den grundig ved ulike trykk og temperaturer i ABK-Qviller-avdelingens eget laboratorium.

– Det er kjempeviktig. Vi har ikke muligheten til å simulere en faktisk installasjon, men vi kan avdekke forhold som kan lede til kjente problemer. Her er det ganske mye som er gjennomtenkt, sier han.