Dette melder Norsk Fjernvarme.

– Da næringsministeren annonserte ordningen, dreide den seg utelukkende om utgifter til strøm. At kjøp av fjernvarme nå tas med, retter opp en åpenbar skjevhet i ordningen. Hvis dette ikke var blitt ryddet opp i, ville energitilskuddet i praksis ha straffet kunder som kjøper annen fornybar energi enn strøm, sier Tomren-Berg.

Endringen går fram av en proposisjon til Stortinget som ble lagt fram fredag.

– Regjeringen foreslår at foretak som benytter seg av fjernvarme i sin virksomhet også skal omfattes av ordningen, og hvor tilsvarende inngangskriterium mht. strømintensitet og beregningsmodell for tilskudd vil legges til grunn, skriver regjeringen i proposisjonen.

De siste dagene har både stortingspolitikere og fjernvarmekunder lagt press på regjeringen for å inkludere kjøp av fjernvarme i beregningsmodellen.

– Jeg vil gi honnør til regjeringen for å ha tatt disse innspillene til følge. Bruk av fjernvarme frigjør kapasitet i kraftnettet og utnytter lokal energi som ellers ville ha gått til spille. Det ville være paradoksalt om kunder som bidrar til dette skulle straffes for det, sier Tomren-Berg.