Dette melder Dansk Fjernvarme.

Det er ikke umulig, men det vil kreve store og voldsomme omlegginger. Det er meldingen fra energiprofessor ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, til den politiske avtalen som ble inngått i Danmark nylig. Den varsler at Danmark skal bli uavhengig av gass fra Russland.

Den raske oppskriften på å komme i mål med de politiske ønskene innenfor de kommende tre årene er ifølge professoren at fjernvarmen må utvides enda mer sammen med varmepumper, og så må industrien gjennom en omfattende elektrifisering.

- Det krever en rekke kraftige tiltak innen et kort tidsrom. Vi må akselerere noe av det vi allerede i dag gjør. Industriens produksjon skal elektrifiseres. Vi må utvide fjernvarmen til å dekke 70 prosent og ha individuelle varmepumper opp å stå. Og så må vi ha generelle energisparingskampanjer, slik at vi kan minske det energiforbruket vi har i dag, sier Mathiesen til Ritzau ifølge Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmeselskapene dekker i dag like over 50 prosent av det samlede varmebehovet i Danmark, så det skal ifølge Mathisen økes markant, noe som også er budskapet i  “Varmeplan Danmark 2021 ”, som Aalborg Universitet la frem i fjor høst.

Kan stoppe gassleveringen fra Russland i morgen

Han poengterer at Danmark prinsipielt kan stenge for gass fra Russland allerede i morgen. Men det forutsetter at alle virksomheter i Danmark, som ikke er samfunnskritiske, blir stengt ned, slik at de ikke kan få energi enten direkte eller indirekte fra gass.

- Men, det vil ikke være en holdbar situasjon. Så strukturelt, for å skape besparelser som svarer til importen fra Russland, vil vi bruke tre år på å omstille oss, sier Mathiesen. Han understreker at det danske samfunnet først reelt vil være i mål med omstillingen vekk fra gass i løpet av fem til åtte år fra i dag.

- Til gjengjeld vil vi da være nede på et nivå hvor vi er nettoeksportør av biogass, sier Mathiesen.