– Vi er henrykte over å motta denne støtten som vil gi et verdifullt bidra til prosjektet. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler. Innovasjonsfondets tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte, sier Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding.

Lavkarbondrivstoff til vei- og luftfart

Biozin skal lage verdens første fullskalaanlegg for produksjon av avansert, drop-in-biodrivstoff for fly og veitransport fra avfall fra trevirke (fra et sagbruk hovedsakelig). Anlegget, som skal ligge i Åmli i Agder, er forventet å starte opp produksjonen mellom 2026 og 2028. Biozin Holding står bak prosjektet, men selskapet er heleid av Bergene Holm. Shell leverer teknologien i prosjektet samt kapital og kompetanse. Shells IH2-teknologi tas for første gang i bruk i prosjektet i kommersiell skala. Teknologien muliggjør ombruk av 80% av karbonet i tørrmassen fra trevirkeavfallet til bruk i lette drivstoff (som til fly).

Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding. Foto: Biozin
Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding. Foto: Biozin

Enova med ansvar for norsk deltakelse

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig for norske søkere. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

– Biozin er et viktig flaggskip-prosjekt som kan få stor betydning for Norge og Europa. Vi i Enova er stolte over å ha støttet søknadsprosessen som tilrettelegger for Norges deltakelse i EUs Innovasjonsfond. Dette er veldig inspirerende for vårt videre arbeid, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

– Jeg vil gratulere Biozin med støtten fra EUs Innovasjonsfond. Regjeringen har en ambisjon om økt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. For å klare dette er vi avhengig av at selskaper som Biozin går foran og bygger opp verdikjeder basert på restprodukter fra norsk skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig avansert biodrivstoff, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).