Dette melder Enova.

Teknologigjennombrudd

Det er ingen andre i verden som bruker biokarbon i produksjon av manganlegeringer i store ovner i dag. Mangan forbedrer stålets egenskaper.

- Hvis Eramet Norways pilotprosjekt med biokarbon lykkes, så vil det være et teknologigjennombrudd. Dette vedtaket er i tråd med Enovas oppgave som er å støtte ny teknologi som vi vil trenge i lavutslippssamfunnet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

370 000 tonn CO2

Eramet?er et fransk gruve- og metallurgiselskap som gjennom sitt datterselskap Eramet Norway produserer ulike manganlegeringer ved sine smelteverk med ca. 530 ansatte i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda.

Hvis disse smelteverkene tar i bruk biokarbon/trekull i sin produksjon, kan selskapet redusere CO2-utslippene med?ca.?370 000 tonn pr år. Det globale potensialet for reduksjon av fossilt CO2 i manganproduksjon er på hele 32 millioner tonn.

- Det haster å få ned utslippene, og støtten fra Enova gir oss nødvendig risikoavlastning slik at vi nå kan skalere opp innsatsen. Å erstatte fossil koks med bærekraftig biokarbon som reduksjonsmiddel i våre smelteprosesser, er en sentral del av Eramet Norways klimaveikart, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

Teknologigjennombrudd

Teknologien som pilotprosjektet baserer seg på, er utviklet i en lang rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, samt industrielle forsøk. Ovnsdriften må optimaliseres siden biokarbon har andre egenskaper enn de fossile reduksjonsmidlene som benyttes i manganfremstilling i dag. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan avgass- og rensesystemene vil påvirkes av biokarbon.

- Bruk av biokarbon i denne prosessen stiller svært høye krav til denne råvarens fysiske og kjemiske egenskaper, og selskapet har nå lyktes i å ta frem biokarbonkvaliteter som vil testes og videreutvikles industrielt, sier Nakstad.

Klimanøytral prosessindustri

Eramet Norway satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i ovnene allerede på slutten av neste år.

- Deretter skal vi kjøre industrielle tester for å lære oss å operere med minst 40 prosent biokarbon i våre prosesser i løpet av prosjektperioden, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

- Dette prosjektet kan bidra til en klimanøytral manganindustri verden over, sier Nakstad.?