Dette melder Enova.

Et produksjonsanlegg skal bygges i Åmli i Agder og dette blir verdens første fullskala demonstrasjon av den såkalte IH2-teknologien. Anlegget planlegges å være i drift i 2027.

Enova støtter de som går foran, og Biozin er et prosjekt som kan få stor betydning for den videre utviklingen innenfor bærekraftig biodrivstoff. Vår støtte vil bidra til både teknologiutvikling og risikoavlastning når selskapet nå skal demonstrere ny og innovativ teknologi i full skala, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Avansert biodrivstoff er en del av løsningen

Det nye produksjonsanlegget i Åmli i Agder kan stå ferdig i 2027 og levere avansert bærekraftig biodrivstoff året etter. Bergene Holm, en av eierne i Biozin, skal levere råstoff inn til produksjonen fra sine sagbruk i nærheten. I første omgang vil den årlige produksjonen ligge på 110 000 m3 avansert biodrivstoff i året, forteller Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin.

Som en følge av det grønne skiftet, er behovet for fornybar energi og drivstoff enormt. Avansert biodrivstoff vil derfor være en del av løsningen bort fra fossile drivstoff. Vi ser at det ligger et stort potensial i bærekraftig utnyttelse av biomasse fra norsk sagbruksindustri og skogbruk. I tillegg ligger det et uutnyttet potensial av råvarer fra topper, grener, og bark, sier Skadal.

Biozins planer i Åmli blir hilst velkommen av Regjeringen.

Regjeringen vil satse på norske bioenergi. At Biozin nå får støtte fra Enova til å ta i bruk en teknologisk nyvinning for produksjon av avansert biodrivstoff med råstoff fra skogsektoren er derfor gode nyheter. Å bruke biomasse fra skogbruket som ellers hadde gått til spille til å produsere avansert biodrivstoff er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Det er bra for skogbruket og det er bra for klimaet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Flyindustrien er den største kunden

Biodrivstoff kan være et alternativ til elektrisitet og hydrogen som energibærer for langvarige flygninger. Derfor tegner flyindustrien til å bli den største kunden for Biozin.

Vi forventer at over halvparten av produksjonen blir biodrivstoff til fly. Resten blir en fordeling mellom fornybar diesel og nafta som er en blandekomponent til bensin. Nafta er også et alternativt råstoff til kjemisk industri, sier Skadal.

Sentral IH2-teknologi

Kjernen i prosjektet ligger i den såkalte IH2-teknologien. Denne er utviklet av Shell, som er en av partnerne i Biozin-prosjektet. Teknologien går i korte trekk ut på at biomasse konverteres til bio-råolje.

Vi opplever at dette bekrefter det den sterke overenstemmelsen mellom samfunnets målsetninger og Biozin prosjektets ambisjoner. Shell har vært i Norge i 110 år og vi opplever tilliten vi nå får fra Enova som et eksempel på det konstruktive partnerskapet vi har med dette landet, sier Shells prosjektutvikler Jeroen Hovius.

Støtten fra EUs Innovasjonsfond

I juli 2022 fikk Biozin støtte fra EUs innovasjonsfond. Støtten var på 75 millioner Euro og er det største tilsagnet innen klimateknologi til et norsk prosjekt noensinne. EUs Innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig også for norske selskap. Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet.

Støtten fra EUs Innovasjonsfond og Enova bekrefter hvor spennende og innovativ Biozins teknologiløsning virkelig er. Vårt samfunn skal omstilles i årene som kommer, og da er vi avhengige av innovasjon, gjennomføringskraft og godt samarbeid, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.