– Nå kan ombruk virkelig skyte fart i byggenæringen! Mangelen på et lager for brukte materialer har vært en stor barriere. Som et Fretex for byggevarer vil det fremover bli mye lettere å bruke ting om igjen, sier Statsbyggs direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling ifølge statsbygg.no.

Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært noe sted å oppbevare dem i mellomtiden. Da er materialene ofte blitt kastet, og man har kjøpt nytt i stedet.

Åpningen av den sirkulære ressurssentralen Ombygg vil kunne gjøre det langt enklere å finne bærekraftige løsninger.

 – Dette er trolig Europas største lager og handleplass for materialer som skal ombrukes. Nå gleder vi oss til å se det bli tatt i bruk, sier Anders Fylling.

 

Ombygg skal leie ut lagerplass og selge brukte byggevarer som dette. Foto: Statsbygg

Flere lignende prosjekter på gang

 Sammen med foreningen Pådriv og ombruksspesialisten Resirqel har Statsbygg vært sentral i prosjektet siden planleggingen startet for et par år siden. I alt har Statsbygg bidratt med ca. 10. millioner kr.

 Passende nok er det 4500 kvadratmeter store teltet, som utgjør sentralen, i seg selv ombruk. Opprinnelig ble det satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker i regjeringskvartalet, men da det ikke var bruk for det der lenger, ønsket Statsbygg å finne nye bruksområder for det fremfor å kaste det.

 Ombrukssentralen skal både fungere som et utsalgssted og som et mellomlager der utbyggere kan leie plass. I flere andre norske byer jobbes det nå med å få opp lignende lagermuligheter for brukte byggevarer.

 – En viktig forutsetning for det grønne skiftet, er å finne forretningsmulighetene i det. Vi håper ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, sier Anders Fylling.