- Bioenergi og fjernvarme er markeder i vekst, og vil være et viktig bidrag for å nå klimamålene. I vår konsernstrategi skal vi jobbe for å etablere ny, grønn industri. Denne satsingen er et eksempel på det, i likhet med hva vi gjør innen batteriproduksjon, havvind og hydrogen. Med kompetansen, teknologiene og kundene som finnes i disse selskapene har vi et godt grunnlag for et nytt, sterkt varmekonsern, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi, i en pressemelding.

Agder Energi samler selskapene Agder Energi Varme, Bio Energy og NEG (Norsk Energigjenvinning og Norsk Biobrensel), og etablerer et nytt konsern innen fjernvarme og bioenergi. Det vil gi et enda bedre tilbud til kundene og legger til rette for videre vekst i hele verdikjeden.

Fjerde største varmeaktør

- Denne satsingen handler om å skape et tettere samarbeid i hele verdikjeden innen fjernvarme og bioenergi, fra tilberedning og prosessering av råvarer til grønne energiløsninger levert til kundene. Selskapene er fra før nært sammenknyttet, og en felles struktur vil gi en mer helhetlig tilnærming til verdikjeden i form av større innsikt og innovativ markedstilnærming, samtidig som det legger til rette for videre vekst, sier Syvertsen.

I sum vil det nye konsernet ha 350 GWh i kontrahert volum, som vil gjøre det nye konsernet til landets fjerde største varmeaktør. I tillegg vil det nye konsernet omsette cirka 350 GWh med biobrensel samt produsere cirka 2,5 TWh med bioenergi i form av treflis.

Selskapene vil fortsatt fokusere på å videreutvikle sine markeder, men som et konsern vil de ha tilgang til en bredere kompetanse og være bedre posisjonert i forhold til markedene og utvikling av nye energiløsninger og -produkter.

Nåværende administrerende direktør i NEG, Ole Kristian Hodnemyr, er konstituert som konsernsjef i det nyopprettede konsernet. Han vil få i oppgave å etablere en felles administrasjon og tverrgående struktur.