Statfjord C skal legge om sin kraftløsning for å kutte utslipp. En ny dampturbin skal produsere strøm ved hjelp av overskuddsvarme fra to gasskompressorer, melder Equinor.

Det effektiviserer energiforbruket og kutter 25% av de årlige CO2-utslippene fra produksjonen på Statfjord C, tilsvarende utslipp fra 50.000 biler.

– Det er første gang denne løsningen tas i bruk på et felt i drift på norsk sokkel. Jeg er stolt av de ansatte og leverandørene våre som har jobbet innovativt med å effektivisere energibruken på plattformen. Dette er et viktig bidrag for å forlenge feltets levetid til 2040, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor.

Camilla Salthe, Equinor’s senior vice president for Field Life eXtension (FLX), and Ketil Rongved, Equinor’s vice president for FLX projects. Foto: Equinor

Den nye dampturbinen vil gi kostnadseffektive utslippskutt og oppstart planlegges i 2026.

– Tidligere er varmegjenvinning for elektrisk kraftproduksjon tatt i bruk på nye felt, både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå tas løsningen for første gang i bruk på et modent felt i produksjon. Det er utviklingen av lavvektsløsninger som gjør det mulig, sier Ketil Rongved, direktør for prosjekter for felt i senfase i Equinor.

Prosjektet innebærer også elektrifisering av vanninjeksjon og kutt av utslipp knyttet til andre kraftkrevende prosesser på Statfjord C. Prosjektet som kalles «FLX Future Energy» ble besluttet av Statfjord-partnerskapet i juli.

Dette prosjektet kommer i en rekke utslippskutt fra produksjonen på Statfjord. Blant annet har en varmegjenvinningsenhet på Statfjord B siden 2021 kuttet årlige CO2-utslipp med 20.000 tonn hvert år.