Dette melder Enova.

- Innen 2050 skal norsk industri langt på vei være utslippsfri. Derfor må vi klare å skifte ut fossile brensler med fornybare, samtidig som vi blir mer energieffektive, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

- Industrien forstår at den må kutte utslipp

Støtten gis gjennom støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien. Hensikten med programmet er å bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Bare de tolv siste månedene har Enova støttet nærmere 200 prosjekter med 160 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere årlig klimagassutslipp med ca. 37 000 tonn hvert år.

- Industrien forstår at den må kutte utslipp for å være konkurransedyktig i framtiden. Norske bedrifter har derfor et sterkere fokus på grønne løsninger nå enn tidligere, sier Gärdeman.