Dette melder Energi Norge.

– Norge skal gjennom et grønt skifte. Denne omstillingen krever økt produksjon av fornybar energi. Samspillet mellom vind-, vann-, solkraft, strømnett og andre teknologier blir viktigere. Da er det naturlig å samle fornybarnæringen i én organisasjon som kan gi oss en sterkere og tydeligere stemme, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, og Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea. 

Målet for samtalene er en organisasjon som skal favne hele bredden innen fornybar energi, og gi tydelige råd til myndighetene i den grønne omstillingen av Norge. 

– Vi håper å konkludere i løpet av høsten, og vi ønsker å bygge et fornybarlag som også er attraktivt for aktører innen andre teknologier som blant annet solenergi og hydrogen, sier Haga og Kroepelien.  

Norwea og Energi Norge mener det vil være en effektiviseringsgevinst i å samle norsk fornybarkompetanse og å skape bredere faglige møteplasser for fornybarnæringen. 

– Vi ønsker å bidra til vekst i fornybarnæringen og stabile rammevilkår for eksisterende produksjon. Dette vil tjene både klimaarbeidet, næringslivet og husholdningene, sier Haga og Kroepelien.