Enova, PWC og Multiconsult gjennomførte i høst et forprosjekt for å se på hvordan energimerkeordningen kan videreutvikles, og dette var også tema på Enovakonferansen 2020, skriver Novap på sine websider.

Målet er å gjøre energimerket lettere å forstå, og at det skal bli mye mer tydelig hvilke tiltak en boligeier kan gjennomføre for å få et bedre energimerke. 

- Det er foreslått mange bra grep; blant annet å gjøre databasen for energimerker tilgjengelig for banker. De kan bruke energimerker til å verdsette eiendommer og å gi bedre lån til bygg med et bedre energimerke, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap. Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap. Foto: Novap

Vektkamp i vente

Den nye energimerkeordningen skal kombinere hvor energieffektivt et bygg er og hvor lite effekt bygget bruker. 

- Dette kommer til å bli den store diskusjonen. Hvis energieffektivitet vektes mest, blir ordningen ganske lik som i dag. Hvis effekt vektes mye, vil det for eksempel premiere bygg med fjernvarme. Med andre ord vil ikke det mest energigjerrige bygget nødvendigvis få best energimerke, sier Hagemoen. 

Snart på høring

Denne fordelingen blir en politisk avgjørelse, og Olje- og energidepartementet jobber nå med saken. Forslaget til ny energimerkeordning skal på høring om ikke altfor lenge. 

- Vi følger selvsagt denne prosessen tett, sier Hagemoen.