Fjernvarme Fyn skal hjelpe til med å destruere mink, som destruksjonsfirmaet Daka har fått som oppgave å avlive.

Den danske fødevarestyrelsen har inngått avtaler med flere forbrenningsanlegg om hjelp til å destruere mink. Blant annet Fjernvarme Fyn, der mengden av mink vil tilsvare 10 prosent av den samlede avfallsmengde, melder TV2 Fyn.