Dette melder Norsk Fjernvarme/Cnytt.

Samtidig med at det skal brennes mindre avfall i Danmark, har politikerne bestemt at bruken av fjernvarme skal økes kraftig. 

Kombinasjonen av mindre avfall og økt fjernvarmebruk har fått flere til å stille spørsmål ved om at det er nok avfall til å forsyne fjernvarmenettet. 

– Vestforbrænding arbeider med å tilby fjernvarme til 35.-40.000 nye kunder i syv kommuner i løpet av de kommende årene. Når det kan la seg gjøre, samtidig med at vi reduserer mengden avfall til forbrenning, så er det fordi fjernvarme er et fleksibelt system som kan kombinere forskjellige varmekilder. Både interne og eksterne, sier distribusjonssjef Søren Løgstrup Hansen i en pressemelding fra Vestforbrænding. 

Vestforbrænding er blant selskapene som har fått henvendelser fra bekymrede kunder som lurer på om selskapet faktisk kan levere fjernvarme med fallende avfallsmengder. 

Ingen quick fix

Vestforbrænding skal øke sin energiproduksjon med mellom 700.000 og 1.000.000 MWh. Det er omkring det doble av hva selskapet leverer i dag. Deler av produksjonsøkningen skal skje gjennom effektivisering og optimalisering av dagens fjernvarmenett. I tillegg vil Vestforbrænding øke bruken av industriell overskuddsvarme og et tettere samarbeid med andre fjernvarmeselskap.

Etablering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vil gi Vestforbrænding en større egenproduksjon av overskuddsvarme som kan benyttes direkte inn i fjernvarmenettet. 

– Vi står overfor en kjempeomstilling av vår fjernvarmevirksomhet. Men fjernvarme er ingen quick fix. Fjernvarme tar tid. Men når den først er der, så er det en fantastisk måte å akkumulere og distribuere energi på, sier Løgstrup Hansen.