Det blir stadig mer krevende å drifte kraftnettet. Energiforbruket øker i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Vi utveksler mer kraft med andre land. Og andelen variable og sesongbaserte kraftkilder som sol og vind øker, melder Eaton.

- For at Norge og resten av Europa skal lykkes med overgangen til fornybare energikilder, trenger vi et kraftsystem med stor fleksibilitet der ulike aktører spiller sammen og er en integrert del av kraftsystemet, sier Jon Helsingeng som leder Eaton i Norge og Norden.

I to ferske rapporter, hvor Eaton har samarbeidet med Statkraft og Microsoft, vises det til hvordan datasenteres energireserver kan være viktig for å sikre fleksibiliteten i kraftnettet.

- Datasentere er essensielle for nesten alt vi gjør i det moderne og digitale samfunnet. Derfor har datasentere enorme energireserver som kan trå til i tilfelle strømbrudd. Våre to ferske rapporter viser hvordan disse energireservene kan brukes på en smart måte for å støtte og stabilisere nettet, men også bidra til at mer energi kan komme fra fornybare energikilder, sier Helsingeng.

Energireserver i datasentere kan støtte kraftnettet

I en studie fra BloombergNEF (BNEF) i samarbeid med Eaton og norske Statkraft, konkluderes det med at økningen i antall datasentere i Norge og Europa vil spille en kritisk rolle for å lykkes med elektrifisering, hvor energikildene er fornybare.

- Det er godt kjent at datasentere krever mye energi fra kraftnettet, det som er mindre kjent er hvordan datasentere kan støtte kraftnettet og øke andelen energi fra fornybare kilder. Nettopp dette kommer godt frem i rapporten fra BNEF og Statkraft. Rapporten viser at datasentrene også er en ressurs som kan støtte nettet og integreringen av fornybar energi. Denne ressursen er ikke godt nok kjent, og utnyttes ikke godt nok i dag, sier han.

Studien tar for seg forventet vekst av datasentere i fire markeder, et av dem Norge, og hva denne veksten vil bety for kraftnettet. -Undersøkelsen viser at datasentere på tvers av markedene som er undersøkt kan gi 16,9 GW fleksibilitet totalt. Dette gjøres med utstyr for avbruddsfri strømforsyning (UPS-er), reservebatterier og lastskifting som hele tiden sikrer tilgang til reservestrøm i anleggene, sier Helsingeng. - Det er mer energi enn det anleggene trenger selv, noe som gjør datasentrene til ideelle bidragsytere til fleksibilitetsmarkedet, enten ved å redusere mengden strøm de selv bruker i perioder eller ved å eksportere og selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

Datasentere kan også støtte kraftnettet gjennom UPS-er med FFR-teknologi (fast frequency response). FFR er en hurtigreserve som aktiveres på omtrent et sekund for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved store feil i kraftsystemet. Det sikrer at kraftsystemet holder seg stabilt. – Studien viser at UPS-systemene til datasentrene kan være nok til å møte FFR-behovet i Norge, sier Helsingeng.

Funnene i rapporten fra BNEF og Statkraft støttes også i et pilotprosjekt Eaton har gjennomført med Microsoft. Estimater fra prosjektet viser at datasentrene kan tjene opptil 1,5 millioner norske kroner (160,000 EUR) per megawatt som allokeres tilbake til kraftnettet.

Pilotprosjektet ble gjennomført på Microsoft Innovation Center i Virginia. Her ble UPS-ene programmert til å reagere på tilstanden på nettet, samt når datasentrene skal motta strøm, lagre strøm og gi strøm tilbake nettet for å sikre større nettstabilitet.

- Pilotprosjektet viser viktigheten av intelligent energistyring i datasentere og strømnettet, og samtidig hvordan datasentere kan tjene penger på eksisterende teknologi. Microsoft ser allerede på hvordan de kan implementere løsningen i flere prosjekter, og vi håper flere aktører følger etter, sier Helsingeng, som tror vi vil se flere datasentere på norsk jord om kort tid.

I perioden 2019-2020 ble det investert 2,7 milliarder kroner og etablert 18 nye datasentere i Norge. - Vi håper myndigheter, datasenteroperatører og forvaltere av kraftnettet ser gevinstene med energistyring og viktigheten av datasentrenes energireserver for å skape et grønt fornybart samfunn med et fleksibelt kraftnett, sier Helsingeng.