Dette melder samarbeidspartnerne i en pressemelding.

Den nåværende situasjonen med krig og økende energipriser har ført til økt behov for å se nærmere på muligheten for å tilføre det voksende fjernvarmenettet mer bærekraftig energi.

Derfor besluttet de tre kommunene rundt Furesøen, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Furesø, i august 2022, sammen med forsyningsselskapene Vestforbrænding og Norfors, å undersøke muligheten for å etablere et varmegjenvinningsanlegg i Furesøen gjennom et forprosjekt. Tanken om å gjenvinne varme fra Furesøen er ikke ny, men av ulike årsaker, inkludert strenge natur- og miljøkrav, har ideen tidligere blitt forlatt.

Rapporten konkluderer med at det er en fornuftig forretningscase og at det bør være mulig å finne et egnet sted nær innsjøen for etablering av en varmevekslerbygning. Nå må det undersøkes om det er mulig å etablere en installasjon som også oppfyller de strenge miljøkravene.

- De tre kommunene er enige om at det er en god idé å utnytte energien i Furesøen til fjernvarme. I dag er fjernvarmesystemet sammenkoblet, slik at uansett hvor vannet trekkes fra innsjøen, vil alle fjernvarmeforbrukere dra nytte av denne muligheten for stabil, bærekraftig energi, sier Court Møller, leder for Klima- og Miljøutvalget i Rudersdal Kommune.

Furesøen gir unike forhold for utnyttelse av sjøvarme. Først og fremst gjør innsjøens dybde at vannet i de dypeste delene av innsjøen har en konstant temperatur på mellom 4 - 10 grader Celsius. Samtidig er et sjøvarmeanlegg, i motsetning til store varmepumper, solcelleparker og vindmøller, lite synlig i landskapet.

- I forhold til landbaserte alternativer som vindmøller, solcelleparker og store luft/vann-varmepumper, har et varmegjenvinningsanlegg i Furesøen et svært lite fysisk fotavtrykk. En landbasert varmevekslerbygning må støydempes effektivt og utformes slik at den passer inn i omgivelsene. Det er viktig at det gjennomføres grundig involvering av innbyggere og spesielt berørte naboer i forbindelse med et eventuelt prosjekt, sier Richard Sandbæk, leder for Teknikkutvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forprosjektet gir ingen svar på om natur- og miljømyndighetene kan godkjenne et varmegjenvinningsprosjekt. De tre kommunene og Vestforbrænding ønsker derfor å fortsette arbeidet fra forprosjektet i fase 2, der de skal vurdere de natur- og miljømessige påvirkningene. Målet må være å belyse konsekvensene driften av anlegget kan ha på innsjøen, samtidig som de prøver å tilpasse anlegget slik at disse konsekvensene unngås. For dette formålet ønsker styringsgruppen å ha en tidlig dialog med relevante myndigheter og samtidig involvere kunnskapsinstitusjoner i utviklingen av teknologier, slik at det kanskje kan identifiseres synergier som kan redusere den samlede påvirkningen på innsjøen.

- Vi er veldig oppmerksomme på at tilstanden i innsjøen ikke må forringes med dette prosjektet. Ved å prioritere dette miljøaspektet, er intensjonen vår at vi med prosjektet kan finne løsninger som ikke bare opprettholder status quo, men faktisk forbedrer tilstanden til innsjøens natur og miljø. Jeg vil gjerne takke den lokale Furesø-borgeren, Henrik Lynghus, for å ha kommet med ideen. Det er den ideen vi har gått videre med, sier Lene Munch-Petersen, leder for Natur- og Klimautvalget i Furesø Kommune.

- Vi er glade for samarbeidet om dette prosjektet, der den politiske støtten klart betyr mye. Vi vet at det vil kreve ekstra innsats fra vår side for å oppnå de nødvendige tillatelsene fra natur- og miljømyndighetene, men vi er også klare til å gjøre denne innsatsen for å komme nærmere målet om å sikre at den grønne omstillingen blir en realitet, sier Per Wulff, områdesjef for Grønn Varmeforsyning i Vestforbrænding.