Solcelleparken på Stavanger lufthavn, Sola, strekker seg over 10 mål og har en produksjonskapasitet på rundt 800 000 kWh. Dermed er dette blant Norges største bakkemonterte solcelleanlegg. Det etableres med nødvendig infrastruktur og etter hvert batterier for effektutjevning, og er en del av Elnett21-prosjektet, melder Avinor.

Solcelleparken ble innviet av Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp), Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola.

Tilrettelegger for fremtidens infrastruktur

Allerede i 2026 kan de første kommersielle elflyrutene være på plass på Sola.

− Utbyggingen av et nytt, sentralisert kraftproduksjonsanlegg og nett tar fem til ti år å få helt på plass. Det er viktig for satsningen på fossilfri transport i regionen vår,  at vi starter arbeidet nå med å etablere kraftproduksjon der kraftbehovet er, sier Tom Henning Slethei, ordfører (Frp) i Sola kommune.

– Det er åpenbart at regionale mobilitetsknutepunkt også bør bli kraftknutepunkt. Elektrifisering av båt, buss og fly gir lavere utslipp og mindre støy, men krever et mer komplekst energisystem. Vi tilrettelegger lokal infrastruktur med strøm produsert fra flere lokale, fornybare kilder som betyr at innen 2026 vil elektriske passasjerfly kunne lande og ta av på Sola med strøm produsert lokalt, sier Anette Sigmundstad, lufthavndirektør på Stavanger lufthavn, Sola.

Ferdigregulerte arealer som er velegnet til kraftproduksjon

To kryssende rullebaner på Sola gjør at lufthavnen dekker et areal på 4 200 mål totalt. Ettersom dette er store, ferdigregulerte arealer som ikke skal benyttes til eksempelvis boligbygging eller matproduksjon, egner de seg svært godt til energiproduksjon. 

– På grunn av at vi har kryssende rullebaner hos oss, har vi relativt store arealer som er viktige for lufthavnen, men som vi ikke kan lande fly på. Vi har store områder vi kan bruke til solkraftproduksjon, sier Sigmundstad.

 

Solcellepark åpnet på Stavanger lufthavn, Sola- Foto-Avinor-margareth Aske.jpg

Solcelleparken på Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Avinor/Margareth Aske

Del av en større fornybarsatsning i Avinor

Med solkraftprosjektet skal Stavanger lufthavn, Sola, nå vise vei for å bruke sol som energikilde på flere norske lufthavner. Avinor er en pådriver for fossilfri luftfart, og har som mål å tilrettelegge for at lufthavnene med behov for det, skal ha tilstrekkelig infrastruktur for lading innen 2030. Helelektriske flyruter vil føre til at strømforbruket mangedobles. En energihub på lufthavnen kan redusere behovet for nettutbygging og frigjøre en tilstrekkelig mengde kraft og effekt til å lykkes med rask elektrifisering av transport.

– Dette er første del i en større energisatsning, og flere solcellepaneler skal det bli. Avinor har hårete mål når det kommer til satsningen på fornybar energi, sier Sigmundstad.

Framtidens smarte og bærekraftige byer forutsetter at energi produseres fornybart og lokalt, noe som innebærer at kraftproduksjonen må foregå der behovet er. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (30 prosent). I 2017 var totale, norske utslipp på omtrent 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og elektrifisering av transport kan gi en reduksjon på rundt 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, ifølge Avinor.