I vinter oppjusterte Enova støtten til solsatsing, smart strømstyring og varmtvannsbereder. Anlegg med væske til vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme premieres med tiltaksbonus på 15 000 kroner. Det ytes altså inntil 40.000 kroner til denne typen installasjoner. Det er positive tiltak.

Imidlertid står Enova-støtten til biokjele fast med et tak på 10.000 kroner.

I et innspill til Enova uttaler Norsk Bioenergiforening (Nobio), at dette taket bør løftes i takt med prisutvikling på utstyret. Prisene har økt med 10 -20 prosent. Det er en risiko for at husholdningene velger bort biokjele som følge av at støtteordningene står fast.

Nobio mener at biobasert oppvarming avlaster kraftnettet og fjerner effekttopper på en bærekraftig måte. Teknologien er samfunnsnyttig og fleksibel.