- Myndighetene vil innføre krav om klimagassregnskap i byggteknisk forskrift og dokumentasjonskravene for hva som faktisk er grønt vil øke med EUs taksonomi. Kunnskapen om hvordan å lage et solid klimagassregnskap som fører til faktiske, dokumenterbare utslippskutt er derfor viktigere enn noen gang, sier Solgaard.

Stor etterspørsel

Grønn Byggallianse har merket en enorm pågang og etterspørsel etter kurs i klimagassregnskap. 370 deltagere har gjennomført online-kurs i klimagassregnskap med kursholder.

Vi holder fremdeles kurs med kursholder, men nå lanserer vi et nytt e-læringskurs som du kan ta akkurat når og hvor det passer deg.

- For å realisere et klimavennlig byggeprosjekt må man beregne klimakutt som faktisk monner og bruke denne kunnskapen både i bestilling, prosjektering og byggefase. Derfor er det essensielt å få på plass klimagassregnskapet tidlig, sier Solgaard.

Klimagassregnskap som gir effekt

E-læringen krever ingen forkunnskaper om klimagassregnskap og er tilpasset prosjektledere, rådgivere og bestillere innen bygg-, eiendoms- og anleggssektoren.

Kurset er delt inn i fire hovedtema, med til sammen syv ulike moduler:

  • Introduksjon til klimagassregnskap
  • Innholdet i et klimagassregnskap; denne er igjen delt inn i underkategoriene transport, energibruk, materialer og byggeplass
  • Hvordan bestille og bruke et klimagassregnskap
  • Verktøy for å sette opp et regnskap

- Etter å ha gjennomført alle modulene vil du ha en bedre forståelse av hvorfor vi lager klimagassregnskap, hva det må inneholde og sist, men ikke minst, hvordan du kan benytte et klimagassregnskap til å redusere utslipp og dokumentere klimaeffekten av valgene du tar, sier Solgaard.


Her kan du lese mer om innholdet i e-læringen.