Green Mountain designer, bygger og drifter sikre, innovative og bærekraftige colocation datasentre i Europa. Datasentrene som drives av Green Mountain er kjent for sitt fokus på energieffektivitet og sikkerhet med 100 % oppetid. Coromatic har på sin side lang erfaring i datasenterindustrien med å designe, bygge og drifte kritisk infrastruktur, melder selskapene i en pressemelding.

De to selskapene er tilbydere innen sine respektive kompetanseområder i Norden med et langvarig samarbeid innen kritisk infrastruktur og reservestrøm. Det nye partnerskapet vil utvide og styrke dette samarbeidet ytterligere med fokus på design og bygging av nye datasentre i Norden.

– Jeg er stolt og glad for at Coromatic har blitt valgt ut av Green Mountain i dette partnerskapet, og jeg ser frem til mulighetene avtalen vil bringe til markedet. Sammen skal vi drive den digitale veksten i Norden med bærekraftige og energieffektive datasentre, sier Coromatics konsernsjef Peter Neuberg.

Svein Atle Hagaseth, CEO i Green Mountain, legger til:

– Coromatic er den ledende leverandøren av virksomhetskritisk infrastruktur i Norden og har lang erfaring i datasenterindustrien. Fra før av er vi godt kjent med deres kompetanse innenfor virksomhetskritisk infrastruktur og reservestrøm og er begeistret for denne nye og langsiktige partneravtalen for datasentre.

Administrerende direktør i Coromatic Norge, Leif Lippestad, ser at det norske datasentermarkedet vokser raskt.

– Dette nye partnerskapet mellom Coromatic og Green Mountain vil bidra ytterligere til denne positive utviklingen, føyer Lippestad til.

Avtalen ble nylig signert og gjelder for flere år. Green Mountain og Coromatic er erfarne partnere med store nasjonale og internasjonale selskaper innen skytjenester, bank/finans, offentlig sektor, helsevesen og flere andre bransjer.