Investeringen i solparken utenfor Gislaved i Jönköpings län blir det første storskala solkraftverket i Aneos portefølje. Anlegget skal etter planen stå ferdig og produsere strøm i siste halvdel av 2023. Prosjektet er utviklet av Sunna Group, hvor Aneo gikk inn på eiersiden i september ifjor.

— Vi er godt fornøyd med å realisere vårt første storskala solkraftprosjekt i Sverige allerede et halvt år etter investeringen vår i Sunna Group. Aneo har som mål å bygge ut opp mot 2 TWh solkraft innen 2030. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 125.000 norske husstander. Sverige er et svært sentralt satsingsområde for oss, sier konstituert konsernsjef Olav Sem Austmo i Aneo.

Skånsom utbygging

Solparken bygges på et areal på 270 mål, tilsvarende cirka 45 fotballbaner, i prisområde SE3 i Sverige. Parken vil anlegges i et skogsområde som er skadet etter brann. Anlegget vil ha en installert effekt på 15 megawatt (MW), og en årlig produksjon på 15 gigawatt-timer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til over 3.000 husstander.

- Området er svært godt egnet for en solpark, uten nevneverdige naturinngrep. Solparker av denne størrelsen er arealkrevende, og vi ønsker en mest mulig skånsom utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Vi ser det som positivt å kunne utnytte en brannskadet skogseiendom til solkraftproduksjon, sier Aneos konserndirektør for vekst fornybar, Kari Skeidsvoll Moe.

Foto: Aneo

Bærekraftig samarbeid

Aneo kjøpte i september i fjor 23 prosent av aksjene i det svenske utviklerselskapet Sunna Group. Den nye solparken ved Gislaved er Sunna Groups første byggeklare prosjekt.

— Vi er svært glade for at finansieringen av vår første solpark er sikret. Dette prosjektet er et viktig skritt videre i arbeidet med å redusere avhengigheten av fossile energikilder og bidra til en mer bærekraftig framtid. Vi er takknemlige for støtten og tilliten fra Aneo, og ser fram til både å starte byggingen av denne parken, men også til å fortsette å utvikle flere prosjekter sammen fremover, sier Marcus Qviberg, administrerende direktør i Sunna Group.

Vil bygge ut mer sol- og vindkraft

Prosjektet i Sverige vil bidra til verdifull kompetanseutvikling i Aneo, mener Skeidsvoll Moe.

— Vårt prosjektutviklingsmiljø innen solenergi er godt i gang med utvikling av nye solparker, også i Norge. Allerede til neste år forventer vi å ha godkjenning til å starte bygging av de første solparkene på norsk side. Erfaringene vi tar med oss fra vårt første prosjekt i Sverige blir gull verd i så måte.

Aneo kjøpte i januar i år Grimsås og Brännliden vindparker i Sverige. Kjøpet representerer en økning på nær 30 prosents av Aneos eierskap i vindkraftproduksjon, og var et viktig første steg i etableringen av Aneo som fullintegrert fornybaraktør i Sverige. Nøyaktig to måneder senere er investeringen i den første solparken et faktum.