RIF overtok jobben som prosjekteier i 2020 etter at det tidligere har ligget som prosjekt underlagt Kommunaldepartementet, og i år var første gang Bygg21 Fase 2 delte ut prisene, melder RIF.

Entra vinner for forbildeprosjekt i Oslo sentrum

Entra, ved avdeling for Commersial development, vant sin Betonghammer for arbeidet som er gjort med bygget i Kristian Augusts gate 13 i Oslo som er et forbildeprosjekt hos FutureBuilt og læringsarena for bygg- og eiendomssektoren, forteller jurymedlem Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom).

– Entra har gått opp løypa for ombruk på en rekke områder. Eksisterende bygningsmasse er rehabilitert, og det er oppført et tilbygg der en stor andel av komponentene er ombrukte byggevarer. Bygningsdeler, inkludert bærende konstruksjoner, er i høy grad ombrukt direkte eller hentet fra andre prosjekter. Hele prosessen er dokumentert, slik at flere kan kopiere fremgangsmåter og komme i gang med sirkulære løsninger for rehabilitering av bygg, sier Tone Tellevik Dahl.

Nullutslippsbygg i Trondheim i regi av NTNU og Sintef

ZEB-laboratoriet er et nullutslippsbygg der nye og innovative materialer og løsninger blir utviklet, undersøkt og demonstrert. Oddvin Breiteig fra Nelfo begrunner tildelingen av Betonghammeren slik.

– Blant de viktigste bærekrafttiltakene i bygget er det systematiske arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp i alle byggets livssyklusfaser. Bygget er et laboratorium som tester kostnadseffektive energiformer gjennom å forske på innovative materialer og løsninger for nullutslipp, sier Breiteig.

Betonghammer til Møre og Romsdal fylkeskommune for systematisk bruk av Bygg21s byggherreverktøy

– Dette er et eksempel til etterfølgelse for alle kommuner og fylkeskommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort politiske vedtak som har gjort dette mulig å gjennomføre for bygge- og eiendomsavdelingen. Fylkeskommunen har også bidratt betydelig til å dele sine erfaringer i form av webinarinnlegg og stilt opp i en kommunikasjonskampanje for Bygg21, sier Prosjektleder i Bygg21, Tania Leporowski.

I tillegg til de tre Betonghammer-vinnerne, mottok også to virksomheter diplom med hederlig omtale, sier Tania Leporowski:

– Oslobygg KF fikk sitt diplom for det nye hovedbiblioteket Deichman i Bjørvika i Oslo, mens gründermiljøet Imerso mottok diplom for å ha laget en smart konstruksjonsovervåkingsplattform for å hjelpe bygg- og anleggsbransjen med å spare kostnader, akselerere leveranser og øke produktiviteten, forteller Leporowski.