- Bygg Reis Deg ønsker å gi plass til nye, innovative og bærekraftige ideer for Norges største fastlandsnæring, sier Nybø i en pressemelding.

- Startup-bedrifter kan bestille ferdige stands på 9 kvm i et eget område i hall D.

- Gjennom sin deltagelse får bedriftene muligheter til å møte potensielle kunder, samarbeidspartnere og investorer, sier han.

- Som utstiller på messen får man også mulighet til å holde faglige seminarer og delta på arrangementer under Det Norske Byggemøtet, legger han til.

Bygg Reis Deg AS ønsker å støtte nyskaping og innovasjon som kan bidra til en mer bærekraftig norsk byggenæring. 

- Med dette tiltaket ønsker vi å bidra til å gi start-ups en plattform for å vise frem sine ideer og produktløsninger i en næring som er i stadig endring. Ved å tilby ferdige stands og et eget messeområde, gir Bygg Reis Deg muligheter for start-ups å presentere seg for en bredere målgruppe og å knytte kontakt med relevante fagfolk og forbrukere. Dette initiativet vil gi både bedriftene og byggenæringen som helhet en verdifull impuls, sier Nybø.

Dersom du er interessert i stand i dette området er det bare å ta kontakt på e-post brd@byggreisdeg.no eller telefon 23 11 44 90.