Fjernvarme fra Agder Energi Varme gjør at Skanska sparer penger og reduserer utslippene.

Byggeprosjektet Bjørndalen antas å bruke 350 000 kWh til byggvarme, og med en utslippsfri løsning sparer Skanska 100 tonn CO2 i forhold til hva som er tilfelle med fossilt drivstoff, melder Agder Energi.

 

– Byggeprosjektet på Bjørndalen i Kristiansand startet i 2017. I løpet av de neste ti årene skal det vokse frem en helt ny bydel med 430 boenheter og næringslokaler, sier Yngve Sletten, prosjektleder i Skanska med ansvar for utbyggingen på Bjørndalen.

– Vi er avhengige av å tørke byggene, spesielt nå etter at byggene er blitt tette. Samtidig er det flere prosesser som krever tempererte rom. Så det å bruke miljøvennlig energi til oppvarming er et viktig bidrag for å redusere CO2-fotavtrykket vårt så mye som mulig, sier Sletten.

– Bjørndalen er blant de første byggene i Kristiansand, der vi bruker fjernvarme i varmerørene som er støpt inn i gulvene som byggvarme. Ettersom dette er infrastruktur som skal bygges uansett blir det en del lavere kostnader totalt sett, samtidig blir det ryddigere på byggeplassen siden det ikke ligger kabler og rør åpent. Rent bortsett fra planlegging, og at vi må endre rekkefølge på noen aktiviteter, er det lite ekstraarbeid som kreves, sier Sletten.

Det er Agder Energi Varme som står for fjernvarmen på Bjørndalen. Anlegget som nå brukes til byggvarme, skal senere brukes til å varme opp både bygg og vann i de ferdige boligene.

– Grønn omstilling krever både innsats og at vi tenker nytt. Fjernvarme til oppvarming av byggeplasser er en miljøvennlig, prisgunstig og enkel løsning i bruk. Ettersom vi uansett skal levere fjernvarme til de ferdige leilighetene, handler det egentlig bare om å planlegge med entreprenør, slik at vi kommer i gang på et tidligere tidspunkt sier Hege Jortveit, administrerende direktør i Agder Energi Varme.