Dette melder Grønn Byggallianse.

I den nye manualen er Kommunal- og distriktsdepartementets definisjon av «nesten nullenergibygg» tatt inn for å vise samsvar med EUs taksonomi for bærekraftig finans.

I revisjonsrunden er det også blitt gjort en oppdatering av referanseverdier for klimagassberegninger for materialer i tråd med DFØ sitt verktøy, og omfang i TEK17. I tillegg er forklaringsartikler som presiserer innholdet i manualen lagt inn i den nye versjonen. Mindre forbedringsinnspill fra markedet er også tatt inn.

Tydeligere og mer presis manual

BREEAM-NOR har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2022.

– Revisjonen betyr at BREEAM-NOR er mer tydelig og presis. Det er kun gjort noen få endringer i kravsnivå. Vi kommer til å legge ut en komplett oversikt over hvilke justeringer som er gjort i hvert emne ved lansering, sier sertifiseringsjef i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

 

Sertifiseringsjef i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen. Foto: Grønn Byggallianse
Sertifiseringsjef i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen. Foto: Grønn Byggallianse

Hva innebærer det?

Revisjonen innebærer at alle nye byggeprosjekter som ønsker å BREEAM-NOR-sertifisere, etter 21. november må registreres på BREEAM-NOR versjon 6.1.

De prosjektene som er registrert på versjon 6.0 kan fortsette å bruke den, men det anbefales å omregistrere til versjon 6.1, da det er den mest oppdaterte manualen. Det er kostnadsfritt å omregistrere et prosjekt, og med hjelp av endringsoversikten på byggalliansen.no skal det være smidig og enkelt å få oversikt over hva som eventuelt må justeres for prosjektet.