Dette systemet blir ett av tre demonstrasjonsanlegg for gjenbruk av batterier i dette prosjektet. Det vil i tillegg bli installert anlegg på Rudskogen Motorsenter i Norge og det kommunale bygget Lempäälä-talo i Finland  (TREASoURcE - Rudskogen), melder SINTEF.

Anlegget på Trosvik skole settes i drift høsten 2023, og skal blant annet bidra til at bygget kan bruke sin egenproduserte solenergi når strømprisene er høyest, samt bidra til å stabilisere strømnettet.

Demonstrasjonsanleggene skal bidra til å øke kunnskapen om gjenbruk av elbilbatterier, hvordan de fungerer i praksis og hvordan stasjonære batterier tilkoblet strømnettet kan brukes til å balansere behovet for elektrisitet. Målet er å gjøre markedet og teknologien mer modne. Pilotprosjektet ledes av forskningsinstituttet SINTEF og batterisystemene leveres av det norske batteriselskapet ECO STOR AS.

Det er flere økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved denne typen BESS. Systemet vil lagre overskuddsenergi fra solcellepaneler, som kan brukes til å redusere effekttopper for anlegget. Systemet kan flytte energiforbruket for å redusere energikostnaden og bidra til å stabilisere strømnettet. Fra et miljøperspektiv vil gjenbruk av elbilbatterier redusere miljøpåvirkningen fra systemet og spare kritiske mineraler og andre naturressurser ved å forlenge levetiden til batteriene.

Trosvik skole er en av de største barneskolene i Fredrikstad kommune, etter flere utvidelser. Da det nye bygget på 2500 m2 ble etablert i 2018, ble det også installert geovarmeanlegg og et 44 kWp solcelleanlegg som er integrert i det nye taket. Trosvik skole var det første av Fredrikstads kommunale formålbygg som fikk solceller på taket og vil også bli det første bygget som får installert batterisystem for å utnytte solenergien bedre.

Trosvik skole var det første av Fredrikstads kommunale formålbygg som fikk solceller på taket og vil også bli det første bygget som får installert batterisystem for å utnytte solenergien bedre. Foto: Ricardo Skyrud/Fredrikstad kommune
 

I dag vurderer Fredrikstad kommune solceller i alle nybygg- og takrehabiliteringsprosjekter.

– Med dagens varierende strømpriser forventer vi at batterisystemer i bygg blir mer og mer aktuelt, spesielt i bygg med solcelleanlegg. TREASoURcE-prosjektet vil gi oss verdifull erfaring med second life batterisystemer i bygg, sier Helene Bøe Tømmerbakke, Energirådgiver i Fredrikstad kommune.

Gjenbruk av batterier er i tråd med Fredrikstad kommunes klimaplan, der sirkulær tankegang fremheves for å nå målsetning om 60 % reduksjon i klimagassutslipp i perioden 2016-2030.  

Batterisystemet vil være i drift og samle data til forskning fram til mai 2026, og driften av systemene vil bli optimalisert gjennom prosjektperioden basert på data og erfaringer. Etter prosjektperioden kan batteriene fortsatt brukes for å sørge for god ressursutnyttelse, og de kan enkelt flyttes til nye lokasjoner dersom det skulle bli nødvendig.