Dette melder Biltema.

Biltemas mål er å installere minimum 1 million kvadratmeter med solcelleanlegg, hvilket motsvarer omtrent 550.000 solcellepaneler. Ettersom Biltema er en stor aktør med eiendommer i hele Norden, så er satsningen et viktig tiltak i Biltemas ambisjon om å gjøre virksomheten enda mer bærekraftig. Prosjektet er et av flere klimatiltak og er en investering i milliardklassen for konsernet.

– Ved å selv produsere elektrisitet ved hjelp av solceller sikrer vi tilgang til miljøvennlig energi for våre anlegg. Bortsett fra å forsyne egne varehus og logistikksenterne, vil overskuddet av kraft gå til å varme opp hus og eiendommer i lokalområdene’’, sier Adelina Voci, Vice VD Biltema Sweden AB.