Dette melder Enova.

Den nye resirkuleringsteknologien for aluminium og andre legeringsmetaller utvikles i pilotprosjektet Low Energy Recycling (LER), som er et samarbeid mellom Hydro og Nuvosil. Øvrige bidragsytere i prosjektet er forsknings- og industripartnerne SINTEF, NTNU, Cemtec (Østerrike) og Reifenhauser (Tyskland).

Kjernen i teknologien er en maskin for skrueekstrudering av metall. Gjennom prosjektet har partene som mål å bygge, teste og kvalifisere en industriell versjon av ekstruderen, i tillegg til at man vil verifisere skalerbarhet av tilknyttede komponenter og prosesstrinn.

- Vi er veldige motiverte til å starte industrialiseringen av Hydros skrueekstruderteknologi, som er testet i en rekke FoU-prosjekter i samarbeid med NTNU i Trondheim, sier Trond Furu, forskningssjef ved Hydros teknologikontor.

90 prosent mindre energi

LER-prosessen har potensial til å bruke opptil 90 prosent mindre energi enn konvensjonell resirkulering, noe som resulterer i en tilsvarende reduksjon av CO2-utslippene. Det reduserte energiforbruket gir også en betydelig reduksjon av prosesseringskostnadene, 40–50 prosent lavere enn konvensjonelle prosesser.

Slik fungerer det

Prosjekteamet jobber foreløpig med to produktområder. Den ene er resirkulering av aluminium, med fokus på prosesskrap fra maskinering av primærstøperilegeringer og relaterte produkter som bilfelger. Den andre er en kombinasjon av aluminiumsskrap med silisium fra produksjon av wafere til bruk i solcellepaneler.

Begge benytter en skrueekstruderingsprosess, hvor aluminiumsskrap alene eller i kombinasjon med silisiumpellets mates inn i en skruedrevet ekstruderingspresse. Prosessen er utviklet av Hydro og NTNU i Trondheim. Hydro eier og har patent på teknologien.

LER-prosessen er testet og verifisert på en laboratorieekstruder ved NTNU i Trondheim. Prosjektet ble godkjent for delfinansiering av Enova i august og forventes å vare ut 2021. NCE Catapult testsenter på Raufoss er et av flere steder som vurderes for pilotekstruderen.

Enova har fulgt utviklingen av LER-teknologien i lang tid, og støtter prosjektet med 9,4 millioner kroner. – Teknologien reduserer energiforbruket og øker resirkuleringsgraden betydelig. Enova mener at denne typen teknologi er nødvendig for å nå målene til lavutslippssamfunnet og eliminere klimagassutslipp innen 2050, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.

- Vi er veldig fornøyde med støtten fra Enova, sier Bjørn-Olav Brelin, administrerende direktør i Nuvosil. – Selv med de svært lovende operasjonelle og økonomiske utsiktene til LER-teknologien, har Enovas økonomiske bidrag og risikofordeling vært avgjørende for realiseringen av dette prosjektet, sier Brelin.

Teknologien skal etter planen bli testet ved ett eller flere av Hydros norske anlegg, med produksjon av Hydro CIRCAL, en lavkarbonlegering, som et potensielt bruksområde.