Dette melder Klima Østfold.

Som tidligere år har det blitt avholdt en åpen nominasjonsrunde før juryen velger én vinner blant Klima Østfold-kommunene. Juryen består av daglig leder i Klimapartnere Viken, Statsforvalterens direktør for klima og miljø, og leder av Klima Østfold.

Ordfører Håkon Tolsby var en stolt mann etter at Aremark kommune ble utropt som vinner.

– Aremark går foran og viser vei med sin satsing på rehabilitering. Gjenbruk av bygninger er bærekraftig og sirkulærøkonomi i praksis, sier Tolsby.

Juryens begrunnelse: 

I Klima Østfold-samarbeidet er det 12 forskjellige kommuner, som alle har ulik størrelse og ulike muligheter for hvordan de kan bidra for å kutte utslipp. Men det som er viktig å huske er at alle bidrag er like viktige i klimakampen om vi skal nå Paris-målene.

Aremark kommune har jobbet svært helhetlig med temaet og tiltaket har en fantastisk overføringsverdi. Kommunen går foran som et flott forbilde, tenker annerledes og ser innovative løsninger. Ved å rehabilitere bygg i stedet for å rive og bygge nytt så er Aremark kommune med å ta store skritt i retning lavutslippssamfunnet.

Det er viktig å huske at alle monner drar, og at det er mange lavt hengende frukter vi må benytte oss av. Spesielt med tanke på sirkulær økonomi så er det viktig at vi benytter oss av arealer som allerede har blitt brukt og bygninger som allerede står. Juryen er spesielt imponert over Aremark kommune sitt mot til å stå imot presset til å bygge nytt.