Dette melder Akvaplan-niva.

Kanchana Bandara fra Akvaplan-niva skal lede prosjektet "Migratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitat" som har fikk innvilget 8 millioner kroner. Målsettingen med dette prosjektet er å studere de kumulative effektene av klimaendring, mattilgang og predasjon på vertikal migrasjon av Calanus finmarchicus. Samarbeidspartnere i prosjektet er NIVA, UiT Norges arktiske universitet, NINA, Scripps Oceanographic Institute, University of California San Diego, Massachusetts Institute of Technology og University of Ruhuna, Sri Lanka.

Qin Zhou fra Akvaplan-niva skal lede prosjektet "From Climatic Drivers to Antarctic Ice Sheet Respons: Improving Accuracy in Sea Level Rise Projections" som mottok 9,99 millioner kroner i finansiering. Målsettingen med dette prosjektet er å undersøke effekter av økt havnivå i kjølvannet av klimaendringer. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Polarinstitutt, NORCE, University of Lapland og University of Tasmania.

Illustrasjon: Prosjektet "From Climatic Drivers to Antarctic Ice Sheet Respons" vil integrere fagområder som glasiologi, oseanografi, avansert modellering og statisk analyse. Kilde: Akvaplan-niva

- Vi er både stolte og glade over at våre unge forskere når opp i den sterke konkurransen i Norges Forskningsråd. Det viser at Akvaplan-niva både har relevant kompetanse og evner å utvikle prosjekter som kan bidra med ny kunnskap, nasjonalt og internasjonalt uttaler administrerende direktør i Akvaplan-niva, Merete N. Kristiansen.