Dette melder Tafjord.

Det europeiske fjernvarmekartet er etablert av Euroheat and Power, et nettverk for europeiske bedrifter i fjernvarmebransjen, forskere og beslutningstagere. Hensikten er å lære av hverandre og på den måten fremme effektiv energibruk og bærekraftige løsninger for oppvarming og kjøling i Europa.

Ålesund har vært en fjernvarmeby i flere tiår, og det jobbes kontinuerlig med videreutvikling både av energigjenvinningsanlegget og fjernvarmenettet. Daglig leder i Tafjord Kraftvarme, Irene Vik, påpeker at det i dette arbeidet er nyttig å lære av det som blir gjort i andre fjernvarmebyer, men at de også har noe å lære bort til andre.

- Fjernvarme er en løsning for byer, og på det europeiske fjernvarmekartet finner vi et mangfold av måter å utnytte den på. Felles for alle er at samtlige bidrar til fleksible energiløsninger – og til mer bærekraftige byer. Her i Ålesund brukes fjernvarme både til oppvarming og kjøling av bygg, i industriprosesser og til varmt vann i springen. Fjernvarmen benyttes også til snøsmelting i bygater og på fotballbaner, noe som gjør at vi slipper å bruke maskiner for å fjerne snøen, sier hun.

Det som gjør energigjenvinningsanlegget i Ålesund spesielt i forhold til de fleste andre anleggene i Europa, er at restavfallet utnyttes både til produksjon av fjernvarme og til strøm. Dette bidrar til en stor energiutnyttelse. Ved anlegget er det også en akkumulatortank der det lagres 7 000 m3 varmt vann som benyttes i fjernvarmenettet ved behov. Dette er Norges største ”termos” og inneholder energi tilsvarende hele 23 000 Tesla Powerwalls-batterier.

- Vi utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. Restavfallet brukes til noe nyttig i byen vår, og det er vi stolte over å kunne bidra til. Det synes vi også at resten av Europa skal få vite om, sier Vik.

Det europeiske fjernvarmekartet finner du, her!