Oppdaterte tall fra Elhub viser at det ble knyttet solceller, med en samlet kapasitet på 39 MW, til det norske strømnettet i løpet av 2020. I tillegg estimerer NVE at det ble installert rundt 1 MW med frittstående solcelleanlegg, som tar totalen til 40 MW i løpet av året. Dette er en nedgang fra rekordåret 2019, hvor den årlige installerte produksjonskapasiteten ble estimert til over 50 MW.

 

– Nedgangen i årlig installerte solcelleanlegg skyldes en kombinasjon av flere ting. Da pandemien traff Norge hardt i mars, falt aktiviteten i solkraftmarkedet. I tillegg var 2020 et år med veldig lave strømpriser, noe som også typisk demper tiltak som reduserer strømkostnadene i bygninger. Vi tror at veksten vi har sett de siste årene vil ta seg opp igjen og fortsette videre de neste årene, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

 

160 MW installert totalt

Med 40 MW ny solkraft i 2020, lå totalen på rundt 160 MW ved utgangen av året. Nesten 90 prosent av dette var knyttet til det norske strømnettet. NVEs oversikt viser hvordan de 7 000 nettilknyttede solcelleanleggene som er registrert i Elhub, fordeler seg utover landet. Den viser også at selv om 85 prosent av solcelleanleggene er anlegg på under 15 kW, så står disse bare for en drøy tredjedel av produksjonskapasiteten. I andre enden, er det én prosent av anleggene som er større enn 250 kW. Disse står for en femtedel av produksjonskapasiteten.

Solkraft kan bli viktig for elektrifiseringen

Oppdaterte anslag på kostnadene for ulike typer kraftproduksjon, viser at solkraft vil kunne konkurrere på pris med både vindkraft og vannkraft i 2030. – Basert på det vi ser i landene rundt oss og hvordan teknologien utvikler seg og kostnadene faller, mener vi at solkraft også vil få en større rolle i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil solkraft kunne bli en viktig brikke for å dekke det økte strømbehovet frem mot 2040, sier Nordberg.

I fjorårets langsiktige kraftmarkedsanalyse la vi til grunn at kraftproduksjonen i Norge ville øke med rundt 20 TWh fra 2022 til 2040. Det var fordelt på 7 TWh vannkraft, 6 TWh vindkraft og 7 TWh solkraft. Teoretisk er potensialet for solkraft i Norge større enn 7 TWh, og NVE jobber videre med solkraftens rolle i det norske kraftsystemet fremover. Solenergi kan være en ressurs med stor nytte for samfunnet, samtidig kan solkraft også utfordre driften av strømnettet.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 102021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!