– Disse anslagene rydder opp i misforståelsene om at det er mye profitt å hente fra vindkraft i Norge. Totalt over de siste fem årene er produsentenes andel av grunnrenten faktisk negativ. Vindkraften er ikke mer lønnsom enn andre næringer, fordi store deler av kraften selges til industrien på lange kontrakter og til lave priser. Norsk industri høster grunnrenten i vindkraft, og det er en god konkurransefordel, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge i en pressemelding.

I det ekstreme høyprisåret 2022 beregnet SSB en grunnrente i vindkraften på 7,6 milliarder. Imidlertid har de kommet frem til at produsentene bare sitter igjen med 11 prosent av grunnrenta, altså 867 millioner kroner i 2022. De anslår negativ grunnrente for produsentene alle andre år.

– SSB-rapporten slår fast at det vil være grunnrente i vindkraft i normalår. Hvis en tar hensyn til at mye kraft selges på fastpriskontrakter til lave priser, er det imidlertid liten grunn til å tro at det vil være superprofitt å hente for vindkraftprodusenter fremover. Dette bør politikerne ta til seg når de nå skal snekre sammen en ny vindskatt, sier Standal.

Å kun se på tallene for 2022 gir ikke riktig bilde, da et slikt prisbilde trolig ikke vil gjenta seg.

Årsaken til at produsentene sitter igjen med en så marginal andel av grunnrenten er at store deler av norsk vindkraft produseres og selges nord for Dovre, altså i lavprisområder. I tillegg selges brorparten av kraften på lange kontrakter med lave priser til industrien. Vindkraften oppnår også lavere priser enn andre typer kraft fordi den produserer mer i timer med lave priser.

­– Norsk vindkraft skal både sikre energiomstilling og levere rimelig strøm til nye industriarbeidsplasser. Den skal selvfølgelig gi tilbake til fellesskapet i form av skatt, men det må gjøres på en måte som sikrer at det er attraktivt å investere i og bygge ut mer vindkraft på land. Vi mener at så mye som mulig av skattleggingen må tilfalle kommunene der anleggene bygges, sier Standal.

Fornybar Norge oppfordrer Stortinget til å vedta en vindskatt som legger til rette for mer utbygging av fornybar energi.

– Vi trenger mer fornybar energi, og vindkraft på land er den lavest hengende frukten. SSBs rapport viser at det er lav lønnsomhet i vindkraft. Da må politikerne sørge for at prosjekter som er lønnsomme før skatt, også blir lønnsomme etter skatt, ved å innføre en nøytral grunnrenteskatt, sier Standal.