– Endelig, men regjeringens handlingsplan følger ikke opp Energikommisjonen i tilstrekkelig grad. Denne planen utløser dessverre ikke det store potensialet for energieffektivisering i norske boliger og bygg. Regjeringen har dårlig tid for å kutte CO2-utslipp og fikse kraftunderskuddet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, ifølge NBBLs websider.

NBBL vet at energieffektivisering i bygg og bolig kan realiseres raskt.

– Dessverre mangler regjeringens plan effektive mål og midler som gir et energieffektiviseringsløft i bygg og bolig. Vi trenger folk med oss til klimaomstilling, ikke mot oss. Det betyr at regjeringen må gjøre det enklere for folk å energieffektivisere egne bygg, både økonomisk og på andre måter. 180 millioner kroner ekstra til Enova og 300 mill i fortsatt støtte til kommunale bygg er bra, men bevilgningene må økes i årene fremover, sier Fredriksen.