– I Norge har fornybarutbyggingen stått i stampe, og i 2026 vil vi gå fra kraftoverskudd til kraftunderskudd. Da vil strømkrisen som næringsliv og folk kjenner på kroppen i dag, føles som en mild bris. Vi kan ikke vente på rapporten fra regjeringens energikommisjon. Derfor trenger Norge nå en nasjonal energiplan for fornybare energikilder, uttaler Skudal Hansteen i en melding fra RIF.

–  Nå må Stortinget kreve en samlet energiplan, fortsetter Skudal Hansteen.

 RIF mener at planen må utforme konkrete tiltak som sikrer at det blir lettere, mer effektivt og mindre kostnadskrevende å innfri Norges mål for klimakutt og grønn næringsutvikling. I tillegg må planen omhandle hvordan vi kan løse distribusjonsbehovene.

Norge har store ubenyttede kraftressurser som gir store muligheter for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping og ny næringsutvikling. Det haster for å unngå dyr strøm, kutte utslipp og skape nye muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser.

– Tempoet i energiomstillingen må opp. Det mest effektive vi kan gjøre, er å bygge ut mer fornybar kraft, et godt distribusjonsnett og satse på energieffektivisering, advarer Skudal Hansteen.

– Det er et skritt i riktig retning at regjeringen vil starte opp igjen behandlingen av konsesjonssøknader om å bygge ut vindkraft på land. Vi hadde likevel forventet flere og mer konkrete tiltak for å sette fart på utbygging av fornybar kraft som Norge sårt trenger, avslutter Skudal Hansteen.