Christoffer Pihl, ansvarlig for Ragde Innovation, har store ambisjoner for satsingen.

– Eiendomsporteføljen vår består av rundt 300 eiendommer og vi har ambisjoner om å legge solceller på alle tak der det er teknisk sett mulig, sier Pihl i en pressemelding fra Solcellespesialisten.

Det første delmålet er å få på plass solceller på 12 til 15 eiendommer. Dette vil gi en estimert årlig produksjon på mellom 5 og 6 GWh. Men det er bare begynnelsen.

– I Ragde tenker vi helhetlig og langsiktig om hvordan vi skal gjøre hele eiendomsmassen vår mer energioptimal. Investeringen vi nå gjør i solceller passer godt inn i denne strategien og på sikt skal vi ha solceller på alle nærings- og industribygg der det er teknisk mulig, sier han.

Han forteller at de gjør dette for å være en bidragsyter til det grønne skiftet og at det er noe de har jobbet med i flere år. Ragdes mål er å tilby en god pakke av energibesparende tiltak til sine leietakere.

Solcelle er en sentral del av miksen

– Vi har sett mye på hva som kan gjøres utenfor byggenes fire vegger. Vi startet med Ragde charge-hurtigladestasjoner og nå går vi altså videre på solceller. Disse to i kombinasjon med høye strømpriser er en vinn-vinn-vinn-situasjon for oss, leietakerne våre og for å utvikle bærekraftige samfunn, forteller Pihl.

Solcellespesialisten er veldig glade for ambisjonene til Ragde Eiendom. Solceller er en helt avgjørende del av miksen om vi skal klare å dekke behovet vi har for strøm de neste årene.

– Vi har ambisiøse mål både på egne og våre kunders vegne og fra 2030 vil våre kunders anlegg bidra med mellom 3 og 4 TWh per år. Vi er veldig fornøyde med at Ragde Eiendom ser potensialet som ligger i solceller og for at de har valgt oss som partner i sin satsing, sier CEO i Solcellespesialisten Carl Christian Strømberg.

Så langt er vi langt bak våre naboland når det gjelder produksjon av solkraft og i Sverige produserer de syv ganger så mye solkraft som i Norge. Strømberg sender derfor også en oppfordring til resten av solcellebransjen.

– Gjør våre konkurrenter det like bra som oss framover, er det mulig at sol i Norge kan bidra med minst 10 TWh i 2030.

Effektivt med store tak

Solcellespesialisten er Norges største aktør på solceller og installerer solceller både for private aktører og i bedriftsmarkedet. Bedrifter med store bygninger og flate tak har svært godt potensiale for effektiv strømproduksjon.

– Det er masse potensiale for produksjon av strøm på industritak, og bare på Østlandsområdet (NO1) har vi beregnet at det er 84 millioner kvadratmeter med tak på næringsbygg som egner seg meget godt for solceller. Disse arealene kunne ha produsert i størrelsesorden 14 TWh per år, omtrent 10 % av Norges totale strømproduksjon i dag.

Ragde er godt fornøyd med det de ser så langt og planene for framtida er mange. Blant annet ønsker de å knytte satsningene sine sammen ved å lagre egenprodusert solstrøm i batterier, som de kan forsyne elbiler med gjennom deres lang- og hurtigladekonsept Ragde Charge.

– Dette er noe vi har høyt på prioriteringslisten og vi har som ambisjon å få opp et pilotanlegg i løpet av året. Vi mener det vil være med å differensiere Ragde Charge fra de andre ladeaktørene, avslutter Pihl.