Dette melder Norsk Fjernvarme/Cnytt.no

Omkring 12 prosent av oppvarmingen i EUs medlemsland kommer i dag fra fjernvarme, Dersom EU legger en tydelig strategi og får finansieringen på plass kan dette mangedobles, ifølge administrerende direktør Aurélie Beauvais i Euroheat & Power.

– Vi må investere massivt i nasjonale og bærekraftige varmekilder. Fjernvarme kan dekke halve EUs varmebehov i 2050 og kan redusere vårt behov for import av fossile kilder. Samtidig vil det redusere utslippene fra Europas varmesektor, sier Beauvais til Tidningen Energi.  

Halvparten av EU-landenes forbruk av fossil energi går til oppvarming og kjøling, hovedsakelig gass. 

Beuvais peker på at krigen i Ukraina har vist hvor sårbar og avhengig Europa er av fossile energikilder. Fra politisk hold har EU lagt frem flere planer for å øke energiproduksjonen fra sol, vind og hydrogen. Nå mener sjefen i Euroheat & Power at det må legges til rette for utrulling av mer fjernvarme.

– For oppvarming utgjør elektrisitet bare 10 prosent og det må økes drastisk. Samtidig er overgangen til oppvarming ikke bare et biprodukt av elektrifisering, det finnes flere ikke-elektriske kilder som geotermisk varme, bioenergi, solvarme og gjenvinning av overskuddsvarme. 

Beuvais mener fjernvarme ofte anses som et lokalt anliggende og har derfor ikke fanget interessen til EU-politikerne.