- Dette er en svært viktig dag for Havila Biogass AS og biogassnæringen. At Enova støtter flere anlegg i denne runden viser at næringen blir prioritert, da den åpenlyst kan gi hurtige og signifikante miljøeffekter. Vår strategi er å arbeide bredt i verdikjeden med innovative aktører som tenker likt som oss, og som ønsker umiddelbare og permanente reduksjoner i forbruk av fossil energi. Dette tilskuddet gir oss muligheten til umiddelbar iverksettelse av vårt første prosjekt, og fungerer også som akselerator for vår signifikante prosjektportefølje, sier Kjell Evensgård, administrerende direktør i Havila Biogass AS, ifølge en melding fra Enova. 

Kjell Evensgård er administrerende direktør i Havila Biogass AS. Foto:
Kjell Evensgård er administrerende direktør i Havila Biogass AS. Foto: Havila Biogass

Tre innovative grep

Anlegget skal produsere biogass, bio-CO2, biogjødsel og fast biorest. Produksjonen vil gi ca 4400 tonn bio-CO2. Denne skal flytendegjøres som LCO2 og holde en så høy kvalitet at den kan brukes inn mot matproduksjon. Som et biprodukt vil anlegget produsere 32 500 tonn biogjødsel som lokale bønder vil få utlevert. Av biometan vil det produseres cirka 42 GWh per år. Denne kraften skal gå til Hydro Sunndal slik at aluminiumsverket kan kutte opp mot 20 000 tonn CO2 hvert år.

– Siden 1990 har vi redusert klimagassutslippene i Norge med 55 prosent. Nå skal vi videre mot nullutslipp. Å erstatte fossil energi med bioressurser åpner nye muligheter for avkarbonisering ved våre aluminiumverk. Dette er en veldig spennende satsing. Samarbeidet med Havila gjør at vi kan bruke en lokal, bærekraftig bioressurs til å ta ut fossil energi og kutte utslipp fra vår produksjon. Vi investerer betydelige ressurser i å kunne levere aluminium uten CO2-utslipp. Arbeidet med å innføre biometan er en viktig del av vår vei mot nullutslipp, sier Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk.

Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk. Foto: Enova
Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk. Foto: Enova

Innovasjon og kostnadseffektivitet

Enova sin satsing på industriell produksjon av biogass ble i mars 2022 justert til en rangering av søknader med fokus på innovasjon og kostnadseffektivitet. Hensikten var å fremme innovative teknologier og løsninger som på sikt ville gi økt lønnsomhet for bransjen. Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass, med god dokumentert gjennomføringsevne og solide prosjekter som er nær en investeringsbeslutning.

- Enova støtter de som går foran og her åpner Havila Biogass AS for nye løsninger og et spennende samarbeid med industrien. Prosjektet bidrar til teknologiutvikling og økt lønnsomhet i verdikjeden for biogass. Vi tror biogass kan ta en sentral rolle innenfor områder i industrien der man i dag benytter fossile hydrokarboner som innsatsfaktorer, og det blir interessant å følge dette prosjektet videre, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

-Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og biogass vil være en viktig energibærer. Det er fint å se at markedet for biogass er under utvikling, og at etterspørselen etter biogass øker i flere sektorer. De fem prosjektene som Enova nå støtter med til sammen 140 millioner kroner vil bidrar til 231,9 GWh/år økt produksjonskapasitet. På denne måten kan fossil energi erstattes med biogass, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).