Dette melder Hadsel kommune

Tilskuddsordningen «Arktis 2030» skal støtte prosjekter som bygger opp under regjeringens nordområdestrategi, ved å bidra til at nyutviklet kunnskap, teknologi og kompetanse tas i bruk i nordområdene. Bak ordningen står Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Hadsel kommune har utviklet prosjektet «LoVe Fornybar» siden 2021 for å være proaktiv i henhold til stadig større kraftbehov og kutt av utslipp i nord. 

- Å komme igjennom nåløyet til Arktis 2030, betyr at prosjektet er relevant for å løse samfunnsutfordringer vi står foran, og utnytte lokale verdier til å skape vekst. «LoVe Fornybar» vil akselerere utviklingen av ny energiteknologi, og vil gjøre det enklere å ta denne i bruk. Med «LoVe Fornybar» vil Hadsel som vertskommune bidra til å gjøre Nordområdene til et sentrum for grønn omstilling. Dette er en felles seier for alle som har kraftutfordringer i nord, sier ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel kommune. 

Ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel kommune. Foto: Hadsel kommune
Ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel kommune. Foto: Hadsel kommune

Skal teste teknologi sammen med aktører

Tilgang på tilstrekkelig og rimelig fornybar kraft, ligger til grunn for all samfunns- og næringsutviklingMålet med testsenteret er å tilby uttesting og demonstrasjon av teknologier som bølgekraft, tidevannskraft, flytende solkraft og havvind. Med et testsenter vil nødvendige tillatelser og koordinering med andre brukere av havområdene ivaretas av én lokal aktør med lokal tilhørighet, noe som vil bidra til å forenkle prosessen for teknologibedrifter. 

Dagens prosess for teknologiutviklere kan være både tid- og ressurskrevende, og testsenteret ønsker å legge til rette for at samfunnet får de rette løsningene til rett tid. Derfor fikk prosjektet støtte fra Arktis 2030.

Begrunnelsen for tildelingen er at prosjektet er svært dagsaktuelt, og vil kunne bidra med konkrete erfaringer som kan gi et godt grunnlag for viktige strategiske valg som må tas når det gjelder framtidige energiprosjekter, ikke bare i Nord-Norge, men i hele landet. Prosjektet har potensial til å vise hvordan fornybare energikilder som ellers er lite i bruk i Arktis, kan innlemmes i eksisterende strukturer for både å redusere klimautslipp, bruke energi smartere og redusere sårbarheter i energiforsyninger.

Prosjektleder Klaus Klausen i «LoVe Fornybar». Foto: Hadsel kommune
Prosjektleder Klaus Klausen i «LoVe Fornybar». Foto: Hadsel kommune

En viktig del av prosjektet handler om å gå i dialog med aktører som også har interesser i havområdene, slik at man finner løsninger som kan være gunstige for alle.

-  Vi ønsker at teknologien som testes og utvikles ved et testsenter i Lofoten og Vesterålen skal være av betydning for de viktige kystnæringer, som fiskeri og havbruk. De trenger fornybar energi for å utvikle seg, samt kutte utslipp. Derfor er det viktig å ha inn så mange perspektiver som mulig i planleggingsfasen, for å sikre at vi forstår alles behov, muligheter og utfordringer, sier prosjektleder Klaus Klausen i «LoVe Fornybar».

Fiskebøl - et kompetansesenter for havteknologi

Et av suksesskriteriene til søknaden var at testsenteret vil bygge videre på det allerede etablerte miljøet på Fiskebøl. Testsenteret har potensialet til å bli en lokal akselerator for å nå nasjonale mål. Utviklingen av fornybare energiløsninger og teknologier kan bidra økt lokal kraftproduksjon, men kan også eksporteres til andre kyst- og øysamfunn i hele verden. 

Næringsjef Daniel Sowe i Hadsel kommune. Foto: Hadsel kommune
Næringsjef Daniel Sowe i Hadsel kommune. Foto: Hadsel kommune

Fiskebøl er i ferd med å etablere seg som et kompetansesenter for havteknologi. Gjennom et stort nettverk av mulige brukere kan testsenteret, i tillegg til «fast track to test», også tilby en «fast track» til nye markeder. Dette vil skape et økosystem som er attraktivt å etablere seg i, og Hadsel kommune ønsker å være proaktive for denne type etableringer, sier næringsjef Daniel Sowe.

Felles for flere av teknologiutviklerne i Norge er at de søker seg til utlandet for å gjennomføre tester.

- I mangel på tilbud ved norske testsenter for marin fornybar energi, har vi til nå måttet teste ut teknologien vår på testsentre i utlandet. Vi ønsker Love Fornybar-prosjektet varmt velkommen og håper å kunne bli en aktiv bruker av testsenteret når det er etablert, sier styreleder i Flumill, Karl Tore Pedersen.

Prosjektgruppa i «LoVe Fornybar» består av Hadsel kommune, Vågan kommune, Noranett Hadsel, Nordkraft, LoVe Miljøbase, Nordland fagskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Kupa, Aquatera, METCentre, CorPower Ocean og Flumill. Egga Utvikling har ledet forprosjektet fra 2022 og vil være prosjektleder i prosessen videre.  "LoVe Fornybar” er et resultat av lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

- Dette beviser hva vi kan få til med et godt samarbeid. MET Centre i Rogaland er et ledende testsenter innen havvind, og Aquatera i Orkenøyene tilfører oss et stort internasjonalt nettverk innen fornybar teknologi. Gjennom partnerskapene med Nordkraft, Kupa og UiT, samler vi flere regioner inn i dette viktige prosjektet, som sikrer forankringen i nord. CorPower Ocean og Flumill vil gi verdifulle råd og veiledning sett fra teknologiutviklernes perspektiv, sier en stolt ordfører Freiberg i Hadsel kommune.