Dette melder Geminor.

Nå lanseres Geminors bærekraftsrapport for 2021, en rapport som bygger på funnene fra 2020 og belyser selskapets utvikling innenfor "Environmental, Social, and Governance" (ESG) under hele fjoråret. Rapporten viser at Geminor håndterte 1,67 millioner tonn avfallsressurser i 2021, en liten nedgang på 3 prosent sammenlignet med 2020. Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF) utgjør rundt 2/3 av det totale volumet som Geminor håndterte i Europa i 2021.

Utfordringer forårsaket av Covid-19 påvirket de fleste selskaper i fjor, og avfallsstrømmene var fortsatt mindre enn normalt på grunn av et lavere forbruk i økonomien, samt problemer i forsyningskjeden. Likevel viser bærekraftsrapporten at Geminor siden 2020 har passert materialgjenvinningsmålet på 200 000 tonn per år. I hovedsak innebærer dette gjenvinning av trevirke, papir, plast og enkelte mindre fraksjoner.

Et tøft marked for det grønne skiftet

– En dreining mot grønnere behandling og gjenvinning av avfall er normalt knyttet til høyere kostnader. Per i dag er dette en av de viktigste hindringene for en rask overgang til mer bærekraftige løsninger og tjenester, sier Kjetil Vikingstad.

– For tiden er hele verdikjeden utsatt for svingninger i markedet, og vi må hele veien ta hensyn til kundenes ønsker og krav. Vår erfaring er at den minst kostbare løsningen ofte blir prioritert. Årets geopolitiske hendelser har ikke bidratt til å dempe denne utviklingen, og vi er derfor begrenset av markedets vilje og evne til å bære kostnader forbundet med grønnere løsninger, sier Vikingstad.

– Men gjeldende forskrifter som stiller krav til utslipp og avfallsbehandling over hele Europa legger et press på markedet, og gjør det lettere for oss å fremme mer bærekraftige løsninger. Samtidig ser vi også en gradvis økende bevissthet rundt bærekraft, samt vilje til å gjøre en forskjell blant bransjeaktørene. Dette gjelder også for mange kommunale anbud, sier Vikingstad.

Mål om null utslipp

De totale utslippene i forbindelse med Geminors tjenester, både direkte og indirekte, har økt sammenlignet med 2020. Dette var forventet ettersom mer data rundt utslipp ble inkludert i målingen, samt at datakvaliteten er blitt bedre.

– Dette resultatet endrer ikke målet vårt om å bli CO2-nøytrale innen 2030, og vi har nå fullt fokus på å tilby mindre karbonintensive løsninger på markedet. For å bidra til å fremme dette har vi utviklet vårt eget beregningsverktøy for å estimere fossile karbonutslipp fra avfallet vi leverer. Vi er også involvert i flere forskningsprosjekter som ser på bruk av avfall som brensel i karbonfangstteknologi, sier Vikingstad.