Dette sier daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening.

- Når det er kaldt og alle trenger varme på en gang får bioenergien virkelig vist sitt potensiale. En stor andel av dagens kraftbruk brukes direkte til oppvarming – dette kan erstattes med bioenergi og vil være en nøkkelfaktor i en grønn omstilling, sier Vivestad, ifølge nobio.no 

- Visste du at 1,2 millioner husholdninger fyrer med ved? At flytende biodrivstoff bidro til å kutte Norges utslipp med 1,2 millioner tonn CO2 i 2020? spør Vivestad.

- Eller at det finnes over 50 biogassanlegg i Norge? Var du klar over at Norge bruker årlig over 50 TWh strøm på å holde bygninger varme, samtidig som det finnes store mengder overskuddsenergi som kunne blitt brukt i stedet?  Visste du at de viktigste faste biobrensler fra skog er ved, bark, flis og pellets? Og at opprinnelsen er hogstavfall og restprodukter fra treforedlings- og treindustri? spør Vivestad

Vil redusere strømprisene 

– Mer kraft er ikke alene svaret på energikrisen, rett energi til rett formål handler om kvalitet over kvantitet, og da må alle former for fornybar energi utnyttes, sier Vivestad. 

- Økt utnyttelse av bioenergi vil ved å avlaste kraftnettet senke strømprisene – noe alle er tjent med, sier hun.

I Stortingsmelding nr. 13 «Klimaplan for 2021-2030» pekes bioenergi på som helt avgjørende for å nå klimamålene. Utnyttelsen og bruken av restråstoffer langs hele verdikjeden vil kunne spille en viktig rolle i om klimamålene faktisk blir nådd eller ikke.  

Store muligheter med bioenergi  

Bioenergi gis altfor liten oppmerksomhet i det offentlige rom, mener Vivestad.  Med denne energiformen ligger det store muligheter for å utvikle en egen bioindustri, ny teknologi, bidra til lokal verdiskapning og å bevare kulturlandskapet. 

– Dette er både bærekraftig og bidrar til økt sysselsetting. En stor fordel med bioenergi til oppvarming er at igangsetting kan skje hurtig – noe som igjen vil være en stor fordel for å nå klimamålene, sier Vivestad.